30 april 2022

Online oplossing voor uw problemen

Expand search form

Bespioneert de FBI iedereen?

De FBI heeft een lange geschiedenis van misbruik van haar bevoegdheden op het gebied van surveillance van de nationale veiligheid. Het potentieel voor misbruik is opnieuw groot, vooral gezien het feit dat de grenzen tussen strafrechtelijk onderzoek en buitenlandse inlichtingenoperaties sinds 9/11 vervaagd of uitgewist zijn. Als gevolg daarvan worden indringende bewakingsinstrumenten die oorspronkelijk waren ontwikkeld om Sovjet-spionnen aan te pakken, steeds vaker tegen Amerikanen gebruikt.

COINTELPRO. Tijdens de Koude Oorlog voerde de FBI een binnenlands inlichtingen- en contraspionageprogramma uit, COINTELPRO genaamd, dat al snel veranderde van een legitieme poging om de nationale veiligheid te beschermen tegen vijandige buitenlandse bedreigingen in een poging om binnenlandse politieke dissidenten te onderdrukken door middel van een reeks illegale activiteiten. COINTELPRO richtte zich op talrijke geweldloze protestgroepen en politieke dissidenten met illegale afluisterpraktijken, huiszoekingen zonder bevelschrift en een hele reeks andere smerige trucs. De FBI gebruikte de informatie die zij uit deze ongeoorloofde onderzoeken verkreeg niet voor wetshandhavingsdoeleinden, maar om “huwelijken te verbreken, vergaderingen te verstoren, personen uit hun beroep te stoten en doelgroepen uit te lokken tot rivaliteiten die tot de dood zouden kunnen leiden”. De Church Committee, een Select Committee van de Senaat dat onderzoek deed naar COINTELPRO in de jaren zeventig, stelde vast dat een combinatie van factoren ertoe leidde dat wetshandhavers wetsovertreders werden. Eén factor was hun perceptie dat traditionele wetshandhavingsmethoden niet effectief waren in het aanpakken van de veiligheidsdreigingen waarmee zij werden geconfronteerd. Een andere factor was hun gemakkelijke toegang tot schadelijke persoonlijke informatie als gevolg van “het ongebreideld verzamelen van binnenlandse inlichtingen”. Helaas zijn al deze factoren vandaag weer aanwezig nu de FBI zichzelf tracht om te vormen tot een interne inlichtingendienst die zich toelegt op het voorkomen van toekomstige terreurdaden.

Hervormingen ongedaan gemaakt. De onthullingen van het Church Committee over het misbruik van COINTELPRO door de FBI leidden tot een reeks hervormingen, waaronder wetten om het overheidstoezicht te reguleren en interne richtlijnen (Attorney General’s Guidelines) die de onderzoeksbevoegdheid van de FBI beperkten en de regels vastlegden voor rechtshandhavingsoperaties. Deze redelijke grenzen zijn sinds 9/11 echter verlaten of genegeerd, door wetgeving zoals de USA Patriot Act, door wijzigingen in de richtlijnen van de AG, en door een uitbreiding van machtige Joint Terrorism Task Forces (JTTF), die opereren zonder dat het publiek daarover verantwoording hoeft af te leggen.

Patriot Act. Met de goedkeuring van de USA Patriot Act breidde het Congres de bevoegdheid van de FBI uit om in het geheim persoonlijke informatie en dossiers op te eisen, niet alleen over vermoedelijke terroristen of spionnen, maar over iedereen die de FBI “relevant” achtte voor een FBI-onderzoek. Het is dan ook geen verrassing dat een reeks van vijf audits door de inspecteur-generaal van het ministerie van Justitie heeft bevestigd dat de FBI op grote schaal wanbeheer, misbruik en oneigenlijk gebruik maakt van deze ongecontroleerde bevoegdheid, die nu vaker wel dan niet wordt gebruikt om Amerikanen als doelwit te kiezen. Voor meer over de Patriot Act, zie de uitgebreide pagina van de ACLU over dat onderwerp.

Richtsnoeren van de procureur-generaal. De richtlijnen voor de procureurs-generaal zijn onder de regering-Bush vier keer gewijzigd, waardoor de FBI meer bevoegdheden kreeg om toezicht te houden, terwijl het toezicht werd beperkt. Advocaat-generaal John Ashcroft wijzigde de richtlijnen voor het eerst in 2002 om de onderzoekstechnieken uit te breiden die de FBI mocht gebruiken tijdens voorlopige onderzoeken (waarvoor minder bewijs van wangedrag nodig is om een onderzoek in te stellen dan voor een volledig onderzoek), en om de termijnen te verlengen tot 180 dagen met de mogelijkheid van twee of meer verlengingen van 90 dagen. De Ashcroft-richtlijnen stonden FBI-agenten ook toe “elke plaats te bezoeken en elk evenement bij te wonen dat openstaat voor het publiek, op dezelfde voorwaarden als leden van het publiek in het algemeen”. De FBI beweerde later dat deze bevoegdheid niet vereiste dat FBI-agenten die openbare bijeenkomsten bijwoonden, zich als overheidsfunctionarissen bekendmaakten.

In een poging om de bezorgdheid weg te nemen dat de FBI deze uitgebreide bevoegdheid zou misbruiken door zich te richten op activiteiten die beschermd zijn door het Eerste Amendement, vertelde FBI directeur Robert Mueller het Congres in 2002 dat de FBI geen plannen had om moskeeën te infiltreren. Niettemin was er in de daaropvolgende jaren een sterke toename van het controversiële gebruik door de FBI van informanten als agenten provocateur in religieuze omgevingen, onder meer in Miami, New York, en Noord- en Zuid-Californië. In 2009 verdedigde directeur Mueller deze tactiek door te zeggen dat de FBI “zijn voet niet van het pedaal zou halen bij de aanpak van terrorismebestrijding”.

In 2005 controleerde de inspecteur-generaal van het ministerie van Justitie de naleving van de AG-richtsnoeren door de FBI en constateerde aanzienlijke tekortkomingen: 53 % van de gecontroleerde voorafgaande onderzoeken die na de oorspronkelijke machtigingsperiode van 180 dagen werden verlengd, bevatte niet de vereiste documentatie voor de verlenging, en 77 % van de onderzoeken die na de eerste verlengingsperiode van 90 dagen werden verlengd, bevatte niet de vereiste machtigingen. De IG kon echter niet vaststellen of en hoe vaak agenten openbare evenementen bijwoonden, omdat de FBI geen gegevens over dergelijke activiteiten bijhield.

De laatste en meest ingrijpende wijzigingen in de AG-richtlijnen werden doorgevoerd in december 2008, in de laatste maand van het mandaat van de regering Bush. De toenmalige procureur-generaal Michael Mukasey stelde nieuwe richtlijnen in die de FBI toestaan onderzoeken uit te voeren die “beoordelingen” worden genoemd, zonder dat er enige feitelijke vooronderstelling nodig is dat het doelwit van het onderzoek betrokken is bij illegale activiteiten of bedreigingen vormt voor de nationale veiligheid. De richtlijnen van Mukasey staan de FBI toe bij deze beoordelingen een aantal indringende onderzoekstechnieken te gebruiken, waaronder fysieke bewaking, het opvragen van gegevens uit commerciële databanken, het werven en belasten van informanten om onder valse voorwendselen vergaderingen bij te wonen, en het houden van “onder valse voorwendselen” interviews waarbij FBI-agenten een valse voorstelling van zaken geven van hun identiteit om informatie los te krijgen. Er kunnen zelfs “beoordelingen” van een persoon worden uitgevoerd, alleen maar om te bepalen of hij of zij een geschikte FBI-informant zou zijn. Niets in de nieuwe richtsnoeren van de AG beschermt volkomen onschuldige Amerikanen tegen een grondig onderzoek door de FBI zonder goede reden. De nieuwe richtsnoeren staan uitdrukkelijk toe dat vreedzame actiegroepen voorafgaand aan demonstraties worden gecontroleerd en geïnfiltreerd, en verbieden niet duidelijk dat ras, godsdienst of nationale afkomst worden gebruikt als factoren bij het verrichten van beoordelingen.

Gebruik van ras en etniciteit. Een interne gids van de FBI voor de uitvoering van de nieuwe AG-richtlijnen, de zogenaamde Domestic Investigations and Operations Guide (DIOG), bevat onthutsende onthullingen over de manier waarop de FBI ras en etniciteit gebruikt bij het uitvoeren van beoordelingen en onderzoeken. Ten eerste zegt de DIOG dat onderzoek en het verzamelen van inlichtingen niet “uitsluitend op ras” gebaseerd mogen zijn. Maar de richtlijnen van het Ministerie van Justitie uit 2003 over het gebruik van ras in de federale rechtshandhaving, die bindend zijn voor de FBI, zeggen dat ras niet “in enige mate” mag worden gebruikt zonder een specifieke beschrijving van het onderwerp. Er is een groot verschil tussen ras gebruiken als a factor en ras gebruiken als de enige factor.

Bovendien beschrijft de DIOG vervolgens de toegestane toepassingen van ras en etniciteit voor FBI-agenten, waaronder:

Het is moeilijk voor te stellen hoe een Amerikaanse wetshandhavingsdienst het verzamelen en in kaart brengen van demografische gegevens over raciale en etnische gemeenschappen zou kunnen beschouwen als een passend gebruik van zijn middelen (of, wat dat betreft, in overeenstemming met zijn verplichting om de Amerikaanse burgerrechtenwetten niet alleen te volgen maar ook te handhaven). In 2007 liet de politie van Los Angeles een soortgelijk plan om de moslimgemeenschap in LA in kaart te brengen, varen na verontwaardiging van het publiek. De FBI heeft een rapport uit 2007 van Jeff Stein van Congressional Quarterly, dat de FBI de falafelverkoop in San Francisco in de gaten had gehouden om Iraanse terroristen te vinden, heftig betwist, maar de DIOG bevestigt zeker dat de FBI etnisch gedrag en etnisch georiënteerde bedrijven beschouwt als eerlijke doelwitten voor toezicht (en Stein bleef bij zijn verhaal).

Data Mining. De FBI verzamelt ongelooflijke hoeveelheden informatie over onschuldige Amerikanen via ongecontroleerde programma’s voor gegevensverzameling en datamining. Volgens documenten die het tijdschrift Wired in 2009 in handen kreeg, heeft een onderdeel van de FBI, het National Security Branch Analysis Center (NSAC), 1,5 miljard gegevens uit openbare en particuliere bronnen verzameld in een grootschalige dataminingoperatie. De door de FBI verzamelde gegevens omvatten financiële gegevens uit bedrijfsdatabases, zoals transacties van hotel- en autoverhuurbedrijven; miljoenen “meldingen van verdachte activiteiten” van financiële instellingen; miljoenen gegevens van commerciële gegevensverzamelaars; een veelheid van overheidsdatabases voor wetshandhaving en niet-handhaving; en openbare informatie uit telefoonboeken en nieuwsartikelen. De NSAC-gegevens omvatten gegevens uit het Investigative Data Warehouse van de FBI, dat in een rapport van de inspecteur-generaal van het ministerie van Justitie is aangemerkt als de bewaarplaats voor informatie die door de FBI is verzameld via National Security Letters (NSL’s) en illegale exigent letters.

Wellicht bent u ook geïnteresseerd in de volgende onderwerpen

Is het waar dat een FBI-agent mij in de gaten houdt?

Nee, de FBI bekijkt je telefoons niet, noch via de microfoons, noch via de camera, althans niet zonder bevelschrift. De FBI houdt zich bezig met belangrijke misdaden, en je zou niet op hun radar zijn tenzij je iets te maken hebt met dergelijke misdaden; dus, nee, de FBI heeft geen agent die je in de gaten houdt.

Houdt de FBI ons in de gaten via onze camera’s?

Nee. FBI-agenten volgen de wet, net als alle andere wetshandhavers, en geen enkele wetshandhaver zou uw computercamera afluisteren.

Kan de FBI zien wat ik doe?

Mensen denken dat dit de persoonlijke privacy zal verhogen door het gerucht dat het Federal Bureau of Investigation mensen in de gaten kan houden via hun persoonlijke apparaten. “Het makkelijke antwoord is ja, [de FBI] heeft de mogelijkheid om [te monitoren via laptop camera’s],” zei Meinrath.

Kan de FBI mijn teksten zien?

Uit een recent ontdekt FBI trainingsdocument blijkt dat Amerikaanse wetshandhavers beperkte toegang kunnen krijgen tot de inhoud van versleutelde berichten van beveiligde berichtendiensten als iMessage, Line en WhatsApp, maar niet tot berichten die verstuurd worden via Signal, Telegram, Threema, Viber, WeChat, of Wickr.

Hoe word ik lid van de FBI?

Basis FBI Agent Eisen Tussen de 23 en 37 jaar oud zijn, in het bezit zijn van het Amerikaanse burgerschap, en minstens drie jaar in Amerika hebben gewoond alvorens te solliciteren. Een achtergrondcontrole, leugendetectortest, drugstests en een strenge fysieke fitheidstest ondergaan.

Zijn FBI agenten rijk?

Met bonussen en loonsverhogingen gebaseerd op anciënniteit en dienstjaren, kunnen FBI agenten meer dan $137.000 per jaar verdienen plus localiteitsaanpassingen tegen de tijd dat ze met pensioen gaan. FBI agenten krijgen ook aantrekkelijke pensioneringsopties.

Hoe spoort de FBI je telefoon op?

In de Verenigde Staten heeft de FBI gebruik gemaakt van “zwervende afluisterapparatuur”, wat inhoudt dat microfoons op mobiele telefoons worden geactiveerd om gesprekken af te luisteren.

Kan de FBI verwijderde sms-berichten terughalen?

Je gegevens veilig houden Dus, kan de politie verwijderde foto’s, teksten en bestanden van een telefoon terughalen? Het antwoord is ja: met speciale hulpmiddelen kunnen ze gegevens vinden die nog niet zijn overschreven. Echter, door gebruik te maken van encryptie methoden, kunt u ervoor zorgen dat uw gegevens privé blijven, zelfs na het wissen.

Kan de FBI in je zoekgeschiedenis kijken?

De Senaat heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de FBI toegang geeft tot de browsegeschiedenis van burgers zonder een bevelschrift. Zoals velen van jullie weten, heeft de Senaat een wetsvoorstel aangenomen om elementen van de Patriot Act uit te breiden.

Maken FBI agenten ontslag?

Evenzo zou je het ware carrièrepad van een FBI special agent moeten begrijpen; veel nieuwe special agenten stoppen routinematig binnen de eerste 2-5 jaar als gevolg van een onrealistisch verwachtingspatroon van de organisatie (gevoed door jaren hollywood fictie).

Welke FBI baan betaalt het meest?

De best betaalde baan bij Federal Bureau of Investigation (FBI) is een Sectie Chef met een salaris van $195.264 per jaar.

Wat is de best betaalde baan bij de FBI?

Wat is het hoogste salaris bij Federal Bureau of Investigation (FBI)? De hoogstbetaalde baan bij Federal Bureau of Investigation (FBI) is een Section Chief met een salaris van $195.264 per jaar.

Belt de FBI jou?

Op dezelfde manier, U. S. zullen overheidsinstanties je niet bellen om geld te vragen, of dreigen je te laten arresteren door de FBI. Ze zullen nooit vragen om betaling met iTunes kaarten of andere cadeaubonnen.

Kan de FBI je zoekgeschiedenis zien?

De Senaat heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de FBI toegang geeft tot de browsegeschiedenis van burgers zonder een huiszoekingsbevel. Zoals velen van jullie weten, heeft de Senaat een wetsvoorstel aangenomen om elementen van de Patriot Act uit te breiden.

Kan de politie je teksten lezen zonder dat je het weet?

Autoriteiten kunnen toegang krijgen tot ongeopende email berichten van de laatste 180 dagen, maar ze moeten eerst een huiszoekingsbevel krijgen. De politie kan uw geopende en ongeopende berichten die 180 dagen oud of ouder zijn verkrijgen met een dagvaarding. Maar zij moeten u laten weten zodra zij deze toegang bij de provider hebben aangevraagd.

Vorig artikel

Hoe maak je boetseerdeeg luchtdroog?

Volgend artikel

Hoe voorkom je permanent groeien van lichaamshaar?

You might be interested in …

Hoe kun je zien hoe oud een porselein is?

Leeftijdskenmerken van porselein geven ons de mogelijkheid te bepalen of een keramisch voorwerp echt antiek is of recent gemaakt. Ouderdomskenmerken kunnen worden vervalst, maar de gemiddelde vervalsing van ouderdom kan worden opgespoord door goed geïnformeerde […]

Is keramiek harder dan carbide?

Algemene beschrijving: Wolfraamcarbide is een harde, brosse keramiek die in combinatie met 6% tot 10% Kobalt een taai Cermet (Keramiek-Metaal) vormt. Wat is harder keramiek of carbide? Keramiek is harder, maar brozer. Mijn ervaring is […]