30 april 2022

Online oplossing voor uw problemen

Expand search form

Heeft Allah je echtgenoot al gekozen?

Ik ben erg in de war over het kiezen van de levenspartner, ik zie verschillende gevallen bij verschillende mensen. Ik wil weten of het huwelijk door ons lot gebeurt, of dat het op onze eigen beslissing gebeurt.

“En Allah heeft voor u uw echtgenoten uit uw eigen natuur geschapen en heeft uit hen zonen en dochters en kleinkinderen voor u gemaakt en u van het beste voorzien.” [Edele Koran 16:72]

Wat betekent deze ayat? Onze partner is al door hem uitgekozen, of is het onze keuze? En ook zien we dat veel mensen levenspartners hebben van verschillende aard.

Gelieve mij te verlichten met dit feit, en de verwante dingen.

2 Antwoorden 2

Beste Nadia Alles gebeurt door het lot. Het zal jouw lot zijn dat je de juiste persoon zult vinden of het zal jouw lot zijn dat je ja zult zeggen op een of ander voorstel. Het is jouw lot dat je nog niemand gevonden hebt. en met het lot bedoel ik zeker Allah’s wil.. dus prijs de Heer en ga met de stroom mee. Hij moet ook iets voor jou gepland hebben.

Surah Al- insan ayat 30:

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا En jullie willen niet anders dan wat Allah wil. Voorwaar, Allah is Alwetend en Alwijs.

Ja er is het lot en de wil van Allah zoals in de Koran in vele verzen zoals 54:49 staat, maar dit betekent niet dat het ons verboden is om beslissingen te nemen of beslissingen te nemen over ons best te doen om onze eigen ideeën en doelen te volgen. We hebben dus een vrije wil.

Je kunt je afvragen hoe zit het dan met het lot? Het in staat zijn om beslissingen te nemen en onze doelen te volgen is helemaal niet in tegenspraak met dit idee, want dit betekent alleen dat als Allah een plan voor ons had gemaakt en wij een ander hadden, Allah het makkelijker zal maken om ZIJN plan te volgen en moeilijker om ons plan te volgen (zie ook deze hadith). Dus daarom worden wij sterk aangemoedigd om istikhara (Allah om hulp of leiding vragen als voor een keuze) zodra we een (belangrijke) beslissing in ons leven willen nemen, zoals beslissen of we met deze persoon zouden trouwen of niet!

Dus de uiteindelijke beslissing ligt in onze hand, maar of we gelukkig zouden zijn of niet met wat we hebben gedaan of besloten hangt af van het lot.

Praktisch gezien heb je als vrouw het recht om een aanzoek te aanvaarden of te verwerpen, zoals in de bekende hadith staat. Terwijl het meestal de man is die een aanzoek doet.

Een commentaar op het door u geciteerde vers

Tafsir geleerden zeggen dat dit vers de geschenken en zegeningen van Allah aan mensen laat zien, dit betekent dat er geen directe relevantie voor het lot in dit vers is. In plaats van een opsomming van geschenken die Allah ons gaf: hij gaf ons deelgenoten (man, vrouw) en uit hen kinderen etc. aangezien de context niet het lot is, eerder dan de geschenken van Allah aan alle mensen inclusief ongelovigen aangezien het vers hen gedeeltelijk (en de volgende verzen in het bijzonder) aanspreekt. Ibn Kathir heeft aan het eind van zijn uitleg deze sahih hadith toegevoegd.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in de volgende onderwerpen

Is uw levenspartner al beslist?

Het zijn onze karmas die ons lot bepalen. Ja, levenspartners zijn eigenlijk het resultaat van karma dat men eerder heeft gecreëerd. Als iemands karma goed is, krijgt men een goede levenspartner; maar als het karma slecht is, komen de vruchten navenant.

Is de echtgenoot voorbestemd in de Islam?

Het huwelijk is niet voorbestemd en men moet inspanningen doen en bidden. Alles in het leven is voorbestemd. In de Islam heet het de Qadr, het Goddelijke besluit van Allah.

Is het huwelijk al beslist?

Oorspronkelijk geantwoord: Beslist God met wie wij trouwen? Nee. Onze overheersende onderbewuste patronen bepalen wie we aantrekken, tot wie we ons aangetrokken voelen, en met wie we willen trouwen.

Hoe kiezen Moslims een echtgenoot?

A Guide To Selecting Your Spouse – Mufti Menk – Video №1 Dus ik zei kijk je hebt het verkeerd de hadeel heeft niet gezegd kijk niet naar hoe mooi ze zijn deMeerZo zei ik kijk je hebt het verkeerd de hadeel heeft niet gezegd kijk niet naar hoe mooi ze zijn de hadith zegt dat je naar al deze factoren kan kijken. Maar word succesvol door je te concentreren op de religie. | Start tijd – 3:54

Hoe weet je of we voorbestemd zijn om samen te zijn?

Je maakt elkaars zinnen af. Het klinkt misschien cliché, maar als twee mensen elkaar goed genoeg kennen om te weten wat de ander denkt, betekent het dat jullie beiden jezelf kunnen zijn, volledig. En er is niets beter dan bij iemand te zijn die van je houdt precies zoals je bent.

Is het huwelijk afhankelijk van het lot?

Als een persoon geboren is of het lot nummer 5, 6 of 7 heeft, gaan ze meestal voor het liefdeshuwelijk. Deze personen kunnen tegen de wensen van hun ouders en de maatschappij ingaan om met een partner van hun keuze te trouwen. Als er een patroon van 3, 6, 8 en 9 in een geboortedatum zit, is er een mogelijkheid van een laat huwelijk.

Kan Dua je echtgenoot veranderen?

In de Islam is dua een gebed van aanroeping, smeekbede, of verzoek, zelfs het vragen om hulp of bijstand van God. Samenvattend, als het gebed om je huwelijksbestemming te veranderen wordt gedaan, dan zal het zeker worden beantwoord en zal het gebeuren als je in GOD gelooft.

Hoe weet je dat iemand je soulmate Islam is?

Erken je eenheid. Hoe liefdevoller en meer verbonden je bent met Allah, hoe dichter je bij je partner(s) zult zijn, of jullie nu al samen zijn in dit leven of niet. “Hij is het, die u uit een enkele ziel heeft geschapen, en haar gezellin van gelijke aard heeft gemaakt, opdat gij met haar in liefde zoudt verblijven…. “(Koran, De Hoogten 7:189).

Zijn huwelijken door God vastgesteld?

Huwelijken zijn gemaakt in de Hemel, maar het is onze verantwoordelijkheid om ze te laten werken! De relatie tussen een ouder en een kind is zuiver – het begint lang voordat een kind geboren wordt. Zulke relaties zijn door God gemaakt en daarom denk ik dat ze zeggen dat huwelijken in de hemel gemaakt zijn.

Kun je trouwen met wie je wilt?

Zolang we wettelijk oud genoeg zijn, hebben we het recht te trouwen met wie we willen en een gezin te stichten.

Zijn 2 mensen voorbestemd om samen te zijn?

Nee “twee mensen zijn voorbestemd om samen te zijn”. Het lot is een verhaal dat mensen zichzelf vertellen om zich beter te voelen als er slechte dingen gebeuren. Er is geen bewijs dat het waar is.

Wat is de DUA om te trouwen?

Reciteer De Naam Allah Begin deze dua voor spoedig trouwen door 11 keer Durood-e-Shareef te lezen. Reciteer dan de naam ‘Allah’ voor 313 keer. Lees opnieuw Durood-e-Shareef 11 keer. Doe dit na elk gebed voor 41 opeenvolgende dagen.

Wat is halal daten in de islam?

Halal dating is een manier voor moslims om elkaar te leren kennen om te beslissen of ze met elkaar willen trouwen, terwijl ze tegelijkertijd de geloofsovertuigingen van de Islam in acht nemen. Terwijl zij daten, worden zij niet lichamelijk intiem. Ze ontmoeten elkaar alleen in openbare gelegenheden en met vrienden.

Zijn huwelijken gemaakt in de hemel?

spreekwoord Het is een goddelijke macht die uiteindelijk plant of beslist wie met wie moet trouwen, buiten de controle van de mensen in het huwelijk.

Kan ik Allah vragen om iemand lief te hebben?

Reciteer het continu voor 3 dagen. Na het reciteren, bid tot Allah dat die persoon van je houdt. Geloof in Allah en wacht. Als zij de voor jou bestemde zijn, zal hij uiteindelijk op je groeien en van je houden tot de rest van zijn leven.

Vorig artikel

Gaan blauw en grijs samen in een kamer?

Volgend artikel

Wat kan gebruikt worden als verdikkingsmiddel?

You might be interested in …

Wat wordt bedoeld met buigsterkte?

Buigsterkte, ook bekend als buigsterkte of transversale breuksterkte, is een materiaaleigenschap, gedefinieerd als de maximale spanning in een materiaal vlak voordat het bij een buigproef doorbuigt. Wanneer een proefstuk, meestal een balk of staaf, wordt […]