30 april 2022

Online oplossing voor uw problemen

Expand search form

Hoe kun je weer vertrouwen krijgen na gekwetst te zijn?

Vier stappen om het vertrouwen te herstellen en een beschadigde relatie te herstellen.

Geplaatst op 4 september 2016 | Beoordeeld door Lybi Ma

Belangrijkste punten

  • Voor sommige mensen kan het verwerken van een verraad hun relatie nog sterker maken.
  • Wanneer het vertrouwen in een relatie is geschonden, stelt de verraden partner zichzelf vaak in vraag – hoe ze het verraad hebben laten gebeuren.
  • De sleutel tot vooruitgang na een verraad is jezelf en de andere persoon vergeven.

Niets doet meer pijn dan je verraden te voelen door iemand van wie je houdt en die je vertrouwt. Verraad kan vele vormen aannemen, zoals oneerlijkheid, ontrouw, ontrouw, of achterhouden van informatie. Elk van deze vormen voelt aan als een morele schending die tot in het diepst van je emotionele ziel snijdt en je in een plaats van diepe psychologische ontreddering dompelt.

Relaties zijn zeer complex en, afhankelijk van de omstandigheden, betekent verraad niet noodzakelijk het einde van de relatie. Voor sommige mensen kan het verwerken van een verraad een relatie nog sterker maken. Wanneer de wens bestaat om een relatie voort te zetten, is er vaak veel aandacht voor de vraag of de gekwetste partij de andere persoon al dan niet kan vergeven. Vergeving, hoewel noodzakelijk voor het verzoeningsproces, is niet voldoende om verder te kunnen met een relatie. Of een relatie kan worden hersteld hangt in de eerste plaats af van de vraag of het vertrouwen al dan niet kan worden hersteld.

Vertrouwen is de lijm die relaties bij elkaar houdt. Het stelt je in staat om je veilig te voelen, zodat je je kwetsbaar genoeg kunt opstellen om je emotioneel met een ander te verbinden. Wanneer relaties voor het eerst beginnen, wordt vertrouwen vaak vroeg gegeven als onderdeel van een onuitgesproken erecode. Mensen die we kiezen om sociaal mee om te gaan worden over het algemeen verondersteld betrouwbaar te zijn totdat het tegendeel bewezen is. Na verloop van tijd, als we iemand leren kennen, groeit dat vertrouwen en verdiept het.

Als we dit vertrouwen schenden, is dat niet alleen met de ander, maar vaak ook met onszelf. Je vraagt je niet alleen af wat de ander heeft gedaan, maar ook hoe je het verraad hebt laten gebeuren. Om een relatie na verraad weer vooruit te helpen, is het belangrijk dat het vertrouwen hersteld wordt, niet alleen met de ander maar, misschien nog wel belangrijker, met jezelf.

Hoe verder te gaan na verraad

Hieronder staan enkele stappen voor hoe te vergeven en weer te vertrouwen als je gekwetst bent.

  1. Vergeven jezelf. Een belangrijk onderdeel van het vergevingsproces is jezelf vergeven. Wanneer we een situatie proberen te begrijpen, hebben we de neiging om verklaringen te bedenken voor waarom dingen gebeuren, zelfs als die irrationeel zijn. We geven vaak onszelf de schuld: Als ik op de een of andere manier een beter mens was geweest, zou me dit misschien niet zijn overkomen. Als ik minder goedgelovig was geweest, had ik dit zien aankomen. We denken dat als we de fout kunnen vinden en oplossen, we misschien kunnen voorkomen dat het opnieuw gebeurt. Zelfvergeving vereist zelfcompassie en leren dat je, zelfs met je gebreken en kwetsbaarheden, nog steeds een enorme eigenwaarde hebt en het verdient om goed behandeld te worden. Het is belangrijk om te weten dat het gedrag van de andere persoon zijn of haar keuze was en weerspiegelt wie hij of zij is, niet wie jij bent.
  2. Vergeef de ander. Het is onmogelijk om vertrouwen terug te winnen zonder eerst weer controle te krijgen over je emotionele welzijn door je innerlijke vrede met de situatie te vinden. Veel mensen worstelen met vergeving omdat ze de ander niet willen laten opdraaien voor zijn of haar slechte gedrag. Het is echter belangrijk je te realiseren dat vergeving niet over de ander gaat, maar over jouw emotionele vrijheid. Leren vergeven en vrede sluiten met dingen die in het verleden zijn gebeurd, kan gemakkelijker gebeuren als je je aandacht afleidt van de specifieke gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden en in plaats daarvan probeert het perspectief van de andere persoon te zien. Het perspectief van iemand anders zien kan je helpen de gebeurtenissen te begrijpen en ze minder persoonlijk te maken. Het kan ook gemakkelijker zijn om iemand te vergeven als je hem als een heel persoon ziet. Als je merkt dat je boos bent over een situatie, probeer je dan terug te trekken en te denken aan de goede eigenschappen waarvan je weet dat de ander die heeft, en erken dat we allemaal gebreken hebben en fouten maken.
  3. Vertrouw op jezelf. Het is bijna onmogelijk om iemand anders te vertrouwen, tenzij je eerst jezelf vertrouwt. Een groot deel van de angst die mensen voelen als ze denken aan het vertrouwen van iemand die hen heeft verraden komt voort uit de overtuiging dat ze niet OK zullen zijn als het hen weer overkomt. Zij vrezen emotioneel verwoest te worden door het verlies, de schaamte en de vernedering opnieuw bedrogen te worden, en de tol die dit zou eisen van hun gevoel van eigenwaarde. De angst kan zo ondoorgrondelijk zijn dat zij koste wat kost moet worden vermeden. Dit is waar het werk moet worden gedaan. In plaats van je te concentreren op waarom het niet goed met je zal gaan, is het belangrijk te weten waarom het wel goed met je zal gaan en dat je nog steeds een goed leven kunt leiden zonder de andere persoon. Als je bent zoals de meeste mensen, heb je waarschijnlijk al verschillende moeilijke uitdagingen meegemaakt – denk na over welke sterke punten je door die tijden heen hielpen.

Sommige mensen zijn ook bang dat ze zwak zijn als ze niet weggaan. Als er sprake is van enige vorm van emotioneel of fysiek misbruik, moet je weggaan en professionele hulp zoeken als dat nodig is. Maar als er geen sprake is van misbruik, kost het in veel situaties veel meer kracht om een moeilijk punt in een relatie te doorstaan dan om er van weg te lopen. Je moet geloven dat, mocht het duidelijk worden dat het tijd is om uit de relatie te stappen, je in staat zult zijn om dit te doen en nog steeds een volledig functionerend persoon te zijn. Als het vinden van dit soort vertrouwen in jezelf erg moeilijk lijkt in je eentje, overweeg dan te werken met een professional die je kan helpen de blinde vlekken te zien die je bij jezelf niet kunt zien.

Als de antwoorden op deze vragen positief zijn, is de keuze die voor je ligt of je de gebreken van de andere persoon kunt accepteren en er opnieuw op kunt vertrouwen dat hij of zij zal handelen in het beste belang van jullie relatie. Er zijn nooit garanties als het om andere mensen gaat. Alleen de tijd zal uitwijzen of vertrouwen verdiend is. Echter, het onthouden van vertrouwen uit angst of woede zal je ervan weerhouden om je emotioneel opnieuw te verbinden met een persoon en zal je relatie ervan weerhouden om op een gezonde manier verder te gaan.

Relaties zijn van vitaal belang voor ons welzijn en de kwaliteit van ons leven. Zonder de moeilijke tijden, zouden we niet in staat zijn om de goede tijden te waarderen. Het verwerken van een verbroken relatie biedt je de mogelijkheid om als persoon te groeien en misschien een diepere betekenis te vinden in de relatie zelf.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in de volgende onderwerpen

Hoe ga je verder met een relatie nadat je gekwetst bent?

Hoe vraag je om vergevingToon echt berouw en wroeging voor de pijn die je hebt veroorzaakt. Wees bereid om een belofte te doen om je partner niet opnieuw te kwetsen door het kwetsende gedrag te herhalen. Accepteer de gevolgen van de actie die de pijn heeft veroorzaakt. Sta open om het weer goed te maken.

Kan vertrouwen ooit volledig worden herwonnen?

Het opnieuw opbouwen van vertrouwen in je relatie kan moeilijk zijn nadat het is geschonden of gecompromitteerd. Vertrouwen kan, in feite, worden herbouwd als beide partners bereid zijn om er tijd en werk in te steken. Elke gezonde relatie is gebouwd op een basis van wederzijds vertrouwen.

Hoe herstel je het vertrouwen?

Herstellen van vertrouwenLuister naar de boosheid en gekwetste gevoelens van de ander. Leef met hen mee. Vraag wat er nodig is om herhaling te voorkomen. Wees gewetensvol om alle opgesomde dingen te doen die blijk geven van betrouwbaarheid. Neem de volledige verantwoordelijkheid voor uw daden. Bied je oprechte verontschuldigingen aan en betuig je spijt.

Hoe weet je dat je iemand niet kunt vertrouwen?

Tekenen dat je iemand niet kunt vertrouwen – Video №1 | Start tijd – 3:54

Wat moet je zeggen tegen iemand die je diep gekwetst heeft?

Het zou zo kunnen gaan: “Je bent al vele maanden een goede vriend voor me, en ik koester onze relatie. Er is iets waar ik met je over wil praten zodat ik iets beter kan begrijpen waar ik misschien een verhaal omheen maak. “Verklaar je problemen in een “Ik voelde me gekwetst toen je _______. “

Kan ik weer liefhebben na gekwetst te zijn?

Als je eenmaal leert dat het voelen van emoties, inclusief pijn, deel uitmaakt van de menselijke ervaring, zul je beter in staat zijn om lief te hebben, gekwetst te worden, te genezen, en weer lief te hebben. Het zal gemakkelijker worden om intieme banden met mensen aan te gaan.

Kun je van iemand houden en hem niet vertrouwen?

Als je een persoon niet vertrouwt, hoe kun je dan van hem of haar houden? Vertrouwen gaat vooraf aan liefde; we kunnen alleen echt van iemand houden die we kunnen vertrouwen. Vertrouwen is iets dat verdiend wordt door daden. Als iemand je vertrouwen kan breken op welke manier, of vorm dan ook, is het geen echte liefde.

Wat voor iemand geniet ervan om anderen pijn te doen?

sadist
Iemand die plezier haalt uit het kwetsen of vernederen van anderen is een sadist. Sadisten voelen de pijn van anderen meer dan normaal is. En ze genieten ervan.

Wat zijn de tekenen als een relatie over is?

Er is geen emotionele band Een van de belangrijkste tekenen dat je relatie eindigt is dat je niet langer kwetsbaar en open bent tegenover je partner. Een hoeksteen van gelukkige, gezonde relaties is dat beide partners zich op hun gemak voelen om echt open te zijn in het delen van gedachten en meningen met elkaar.

Helpt ruimte in een verbroken relatie?

Ruimte kan ook een relatie repareren die afbrokkelt door verlies van individualiteit. Tijd apart doorbrengen kan je relatie een stuk gezonder maken, zegt Erickson, omdat het jullie beiden de kans geeft om je eigen waarden en verlangens weer op te pakken.

Wat is de beste wraak voor iemand die je pijn heeft gedaan?

Een verontschuldiging kan je echt helpen om je beter te voelen. Het vermindert de behoefte aan wraak en helpt je iemand te vergeven die je gekwetst heeft. Beëindig het gesprek door beleefd om een verontschuldiging te vragen. Je kunt het gesprek beëindigen door iets te zeggen als, “Ik weet dat je misschien niet denkt dat je iets verkeerd hebt gedaan, maar ik wil dat je je excuses aanbiedt. “

Waarom doen je dierbaren je pijn?

We kwetsen degene van wie we houden om verschillende redenen: 1) Onbewuste hercreatie van emotioneel trauma – we ervaren allemaal verschillende gradaties van emotionele pijn en trauma tijdens het opgroeien. Helaas vormen we een deel van onze identiteit rond alles wat we ervaren, of het nu liefde, afstand, drama, of verbaal of fysiek misbruik is.

Wat is een giftige relatie?

Lillian Glass, een in Californië gevestigde communicatie- en psychologiedeskundige die zegt dat ze de term bedacht heeft in haar boek Toxic People uit 1995, definieert een giftige relatie als “elke relatie [tussen mensen die] elkaar niet steunen, waar conflicten zijn en de een de ander probeert te ondermijnen, waar concurrentie is, waar

Zijn vertrouwensproblemen een geestesziekte?

[Het zal veel inspanning vergen van zowel de patiënt als de therapeut om een plaats te bereiken waar kwetsbaarheid niet verbonden is met angst. Hoewel vertrouwensproblemen te verwachten zijn bij geestelijke gezondheidsproblemen en gedragsstoornissen, kunnen mensen die een trauma hebben meegemaakt het ook erg moeilijk vinden om anderen te vertrouwen. [/color-box]

Wat moet je niet vergeven in een relatie?

Constant liegen Dit kan verband houden met vreemdgaan, maar ook gewoon met liegen in het algemeen. Als je partner blijft liegen tegen je, is hij of zij niet te vertrouwen, en het is een niveau van respectloosheid en onbetrouwbaarheid dat misschien niet vergeven wordt in een relatie, zegt Ziegler.

Vorig artikel

Voorkomt het sealen van hout dat het uitzet?

Volgend artikel

Hoe kreeg het Neolithicum zijn naam?

You might be interested in …

Kan ik bedorven toiletspoeling nog gebruiken?

Het gebruik van toiletartikelen waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken, is niet alleen ineffectief, het kan ook leiden tot huiduitslag en huidirritatie. Maar ongelukjes gebeuren nu eenmaal. Kunnen we V Wash gebruiken na de vervaldatum? Het […]

Hoe lang voordat een Gmail-account wordt verwijderd?

We verzamelen gegevens wanneer u Google-services gebruikt. Wat we verzamelen, waarom we het verzamelen en hoe u uw gegevens kunt beheren, wordt beschreven in ons Privacybeleid. In dit retentiebeleid wordt beschreven waarom we verschillende soorten […]