30 april 2022

Online oplossing voor uw problemen

Expand search form

Is DNA een polymeer?

Genetische informatie is gecodeerd in desoxyribonucleïnezuurmoleculen (DNA). Daarom is DNA een essentieel onderdeel van onafhankelijke levende organismen. Genen zijn de DNA-segmenten die genetische informatie dragen (1).

Sommige DNA-sequenties coderen niet voor genen en hebben een structurele rol (bijvoorbeeld in de structuur van chromosomen), of zijn betrokken bij de regulering van het gebruik van de genetische informatie; zo zijn repressorplaatsen DNA-sequenties die binding van een repressor mogelijk maken, waardoor het proces van genexpressie wordt gestopt.

DNA bestaat uit twee lange polymeren (strengen genoemd) die in tegengestelde richting lopen en de regelmatige geometrie van de dubbele helix vormen. De monomeren van DNA worden nucleotiden genoemd. Nucleotiden hebben drie componenten: een base, een suiker (deoxyribose) en een fosfaatresidu. De vier basen zijn adenine (A), cytosine (C), guanine (G) en thymine (T). De suiker en het fosfaat vormen een ruggengraat aan weerszijden van de dubbele helix. De basen werken via waterstofbruggen samen met complementaire basen op de andere DNA-streng in de helix.

Het is de volgorde van deze vier basen die de genetische informatie codeert. De interactie tussen twee basen op tegenover elkaar liggende strengen via waterstofbruggen wordt basenparing genoemd. Zoals in figuur 3 te zien is, vormt adenine een basenpaar met thymine, en guanine vormt een basenpaar met cytosine. Dit zijn de meest voorkomende basenpaarpatronen, maar alternatieve patronen zijn ook mogelijk.

De chemische structuur van DNA

Figuur 3 Chemische structuur van DNA; twee polymeren bestaande uit fosfaat-deoxyribose backbones en vier basen : A, C, G, T verbonden via twee (A-T) of drie (G-C) waterstofbruggen; de twee strengen lopen in tegengestelde richting (afbeelding uit wikipedia).

Het merendeel van het DNA in een cel is aanwezig in de zogenaamde B-DNA structuur. Het kan echter ook andere 3D-structuren aannemen (figuur 4). Z-DNA, dat wordt aangetroffen in DNA dat aan bepaalde eiwitten is gebonden, is een zeldzamere structuur. In Z-DNA zijn de basen chemisch gemodificeerd door methylering en draaien de strengen in een linkshandige helix, de tegenovergestelde richting van die van de B-vorm. De vorming van Z-DNA is een belangrijk mechanisme bij de modulatie van de chromatinestructuur (2).De A-DNA-structuur, die een bredere rechtshandige helix heeft, komt alleen voor in gedehydrateerde DNA-monsters, zoals die welke in röntgenkristallografie worden gebruikt.

Structurele verschillen tussen veel voorkomende DNA vormen

Figuur 4 Structuurverschillen tussen veel voorkomende DNA-vormen: A-, B- en Z- (van links naar rechts) (afbeelding uit wikipedia).

Wellicht bent u ook geïnteresseerd in de volgende onderwerpen

Is DNA geen polymeer?

DNA is een polymeer. De monomere eenheden van DNA zijn nucleotiden, en het polymeer staat bekend als een “polynucleotide. “Elke nucleotide bestaat uit een 5-koolstof suiker (deoxyribose), een stikstof bevattende basis die aan de suiker vastzit, en een fosfaatgroep.

Is DNA een polymeer of een macromolecuul?

Macromolecuul (Polymeer) Bouwsteen (Monomeer)
Nucleïnezuren
DNA Nucleotiden (een fosfaat, ribose, en een base- adenine, guanine, thymine, of cytosine)
RNA Nucleotiden (een fosfaat, ribose, en een base- adenine, guanine, uracil, of cytosine)
Polysachariden Monosachariden

Waarom wordt DNA geclassificeerd als een polymeer?

DNA is een polymeer omdat het een biomolecuul is dat is opgebouwd uit monomeren. De monomeren waaruit DNA is opgebouwd worden nucleotiden genoemd.

Waaruit blijkt dat DNA een polymeer is?

Wat is het bewijs uit het diagram dat DNA een polymeer is? DNA is een polymeer door het feit dat het meerdere herhalende eenheden (monomeren) bevat. Deze monomeren staan bekend als nucleotiden. Meerdere nucleotiden verbinden zich met elkaar door fosfodiester bindingen om het polymeer te vormen dat DNA is.

Is DNA een polymeer van nucleotiden?

RNA en DNA zijn polymeren gemaakt van lange ketens van nucleotiden. Een nucleotide bestaat uit een suikermolecuul (ribose in RNA of desoxyribose in DNA) met daaraan vast een fosfaatgroep en een stikstofhoudende base. In RNA neemt de base uracil (U) de plaats in van thymine.

Is DNA een macromolecuul?

Vandaag de dag staat zijn ontdekking bekend als desoxyribonucleïnezuur (DNA). Nucleïnezuren zijn macromoleculen, wat betekent dat zij moleculen zijn die zijn samengesteld uit vele kleinere moleculaire eenheden. Deze eenheden worden nucleotiden genoemd, en zij zijn chemisch met elkaar verbonden in een keten.

Welke van de volgende is geen polymeer?

Glucose is een monomeer en geen polymeer omdat het een enkele eenheid is. DNA, Cellulose, Zetmeel zijn goede voorbeelden van natuurlijke polymeren. Het meest voorkomende natuurlijke monomeer is glucose, dat is verbonden door glycoside bindingen in de polymeren cellulose, zetmeel, en glycogeen.

Is DNA een monomeer?

De monomeren van DNA worden nucleotiden genoemd. Nucleotiden hebben drie componenten: een basis, een suiker (deoxyribose) en een fosfaatresidu. De vier basen zijn adenine (A), cytosine (C), guanine (G) en thymine (T).

Welk type polymeer is DNA en RNA?

RNA en DNA zijn polymeren gemaakt van lange ketens van nucleotiden. Een nucleotide bestaat uit een suikermolecuul (ribose in RNA of desoxyribose in DNA) met daaraan vast een fosfaatgroep en een stikstofhoudende base. De basen die in DNA worden gebruikt zijn adenine (A), cytosine (C), guanine (G), en thymine (T).

Is DNA gemaakt van koolstof?

Een enkele basiseenheid of “bouwsteen” van DNA bestaat uit een suiker, een fosfaatgroep en een base. Suikers zijn ringen van koolstof- en zuurstofatomen. De suiker in DNA heeft 5 koolstofatomen (gelabeld 1′ – 5′), en wordt deoxy-ribose genoemd (vandaar de “Deoxy-ribo” in DNA).

Waarom wordt DNA een macromolecuul genoemd?

Nucleïnezuren zijn macromoleculen, wat betekent dat het moleculen zijn die zijn opgebouwd uit vele kleinere moleculaire eenheden. Deze eenheden worden nucleotiden genoemd, en zij zijn chemisch met elkaar verbonden in een keten. De volgorde, of opeenvolging, van de nucleotiden in DNA laat nucleïnezuur toe om de genetische blauwdruk van een organisme te coderen.

Is polymeer een macromolecuul?

De meeste grote biologische moleculen zijn polymeren, lange ketens die zijn opgebouwd uit zich herhalende moleculaire subeenheden, of bouwstenen, monomeren genaamd. maat, worden zij geclassificeerd als macromoleculen, grote (macro-) moleculen die zijn gemaakt door het samenvoegen van kleinere subeenheden.

Welke van de volgende is geen polymeer DNA?

Glycogeen is een suikerpolymeer met vele vertakkingen. Nucleotide heeft ook een fosfaatgroep en een stikstofbasis naast de vijf koolstof suikers. Daarom wordt DNA niet geclassificeerd als een koolhydraatpolymeer.

Is RNA een polymeer?

De waarde van polymeren komt tot uiting in hun vitaal gebruik als bouwstenen in de materiaal- en levenswetenschappen. Ribonucleïnezuur (RNA) is een polynucleïnezuur, maar de polymere aard ervan in materialen en technologische toepassingen wordt vaak over het hoofd gezien door de indruk dat RNA schijnbaar onstabiel is.

Is nucleotide een polymeer?

Nucleotide RNA en DNA zijn polymeren die bestaan uit lange ketens van nucleotiden. Een nucleotide bestaat uit een suikermolecuul (ribose in RNA of desoxyribose in DNA) met daaraan vast een fosfaatgroep en een stikstofhoudende base. De basen die in DNA worden gebruikt zijn adenine (A), cytosine (C), guanine (G), en thymine (T).

Vorig artikel

Wat is er gemaakt van vibranium in Marvel?

Volgend artikel

Kan een microgolfoven ontploffen als er niets in zit?

You might be interested in …

Is zwart de zuiverste kleur?

Het is door de geschiedenis heen geassocieerd met dood en negativiteit. Maar zonder zwart zou u dit niet lezen, zou mode haar kracht verliezen om te flatteren – en er is maar één kat die […]

Is Garp sterker dan de Admiralen?

Het is duidelijk dat hij erg machtig is door zijn gevechten met Gol. D Roger. Hij is ook zeer ervaren in het vechten en heeft het zelfvertrouwen om Admiraal Akainu (magma) te verslaan. Waarom is […]

Hoe krijg ik een NHS regenboogbadge?

Als onderdeel van ons streven om een diverse en inclusieve werkgever en zorgverlener te zijn, hebben we ons in oktober 2019 aangemeld voor de nationale regenboogbadge-regeling. Een recent onderzoek van Stonewall* schat dat één op […]