30 april 2022

Online oplossing voor uw problemen

Expand search form

Is Ethyl Alcohol In Hand Sanitizer Slecht?

Een afbeelding van twee cirkels omgeven door cijfers. De ene cirkel toont een persoon die achter een bureau met een computer zit. De andere cirkel toont een fles handontsmettingsmiddel.

Nu hulp nodig? Bel 911 als de persoon bewusteloos is of moeite heeft met ademhalen. Bel Gifhulp op 1-800-222-1222 voor een verbinding met uw plaatselijke antigifcentrum.

Een van de beste manieren om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen is uw handen te wassen met water en zeep. Als water en zeep niet beschikbaar zijn, raadt het Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aan om een handdesinfectans op alcoholbasis te gebruiken die ten minste 60 procent ethanol (ook bekend als ethylalcohol) bevat.

De FDA reguleert handontsmettingsmiddel als receptvrij geneesmiddel, dat zonder recept verkrijgbaar is. Wij testen handontsmettingsmiddelen op kwaliteit omdat het een product is dat wij reguleren. Tijdens recente tests hebben we ernstige veiligheidsproblemen ontdekt met sommige handdesinfecterende middelen, waaronder:

 • Verontreiniging met potentieel giftige alcoholsoorten
 • Te weinig werkzame stof (ethylalcohol of isopropylalcohol)
 • Etiketten met valse, misleidende of onbewezen claims

Sommige handontsmettingsmiddelen zijn teruggeroepen en er zijn meer dan 150 handontsmettingsmiddelen waarvan de FDA aanbeveelt het gebruik onmiddellijk te staken.

Controleer de “niet-gebruiken”-lijst van de FDA

Voordat u handdesinfectans koopt of handdesinfectans gebruikt die u al in huis hebt, raadt de FDA u aan onze ‘niet-gebruiken’-lijst te raadplegen op www.fda.gov/handsanitizerlist. We werken de lijst regelmatig bij als er nieuwe testresultaten bekend worden. Maak een bladwijzer van de lijst in uw webbrowser, zodat u elk handdesinfectansmiddel kunt controleren voordat u het gebruikt.

Hoe u de FDA-lijst van niet-te-gebruiken handdesinfecterende middelen kunt doorzoeken

Een kleine thumbnail van de stap-voor-stap PDF zoekgids

 1. Ga naar www.fda.gov/handsanitizerlist.
 2. Klik of tik op de rode knop met de tekst “Handontsmettingsmiddelen die consumenten niet mogen gebruiken”.
 3. Scroll omlaag op de pagina naar het zoekvak boven aan de niet-gebruikenlijst.
 4. Gebruik de informatie op het etiket van het handdesinfectans en typ een van de volgende dingen in het zoekvak:
  • Product- of merknaam
  • Fabrikant, of het bedrijf dat het product heeft geproduceerd (staat mogelijk niet op het etiket van het product)
  • Distributeur, het bedrijf dat het product op de markt brengt
  • NDC- of National Drug Code-nummer (staat mogelijk niet op het etiket van het product)
 5. Gebruik geen handontsmettingsmiddel dat is gemaakt door fabrikanten op de lijst.

Als de fabrikant niet op het etiket vermeld staat, neem dan contact op met de distributeur om te weten te komen wie het product heeft vervaardigd. Als de distributeur weigert deze informatie te verstrekken wanneer u contact met hen opneemt, raadt de FDA aan het product niet te gebruiken.

Gebruik onze stap-voor-stap handleiding om de niet-gebruiken-lijst te doorzoeken op www.fda.gov/handsanitizerlist.

Als uw handdesinfectans op de “niet-gebruiken”-lijst staat

Als u een handdesinfectans hebt die op de “niet gebruiken”-lijst staat, of die gemaakt is door een fabrikant die op de lijst staat, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan. Gooi het weg in een container voor gevaarlijk afval, als u dat kunt. Spoel of giet het product niet door de afvoer en meng het niet met andere vloeistoffen. Als u niet beschikt over een stortplaats voor gevaarlijk afval, neem dan contact op met uw afvalverwerkings- of recyclingbedrijf of de plaatselijke overheid om te vragen waar u gevaarlijk afval kunt storten.

Methanol en 1-propanol zijn giftig

Er zijn vele soorten alcohol. Alleen ethylalcohol en isopropylalcohol (ook bekend als 2-propanol) zijn aanvaardbare alcoholen in handontsmettingsmiddelen. Andere soorten alcohol, waaronder methanol en 1-propanol, zijn niet aanvaardbaar in handontsmettingsmiddelen omdat zij giftig kunnen zijn voor de mens. Bij recente veiligheidstests van de FDA zijn enkele ontsmettingsmiddelen ontdekt die besmet waren met deze potentieel giftige alcoholsoorten.

 • Ethanol
 • Alcohol
 • Isopropanol
 • 2-propanoanol
 • Methanol
 • Houtalcohol
 • 1-propanol

Toxiciteit van methanol

Methanol of methylalcohol, ook wel bekend als houtalcohol, wordt gebruikt om raketbrandstof en antivries te maken en is zeer giftig. Methanol mag nooit op de huid worden gewreven of worden ingeslikt. Het inslikken of drinken van handontsmettingsmiddel dat vervuild is met methanol kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, waaronder permanente blindheid, en de dood. Op de website van de CDC vindt u meer informatie over mensen die zijn overleden of blijvend blind zijn geworden na het inslikken van handontsmettingsmiddel dat vervuild was met methanol.

1-propanol vergiftigingen

1-Propanol of 1-propylalcohol wordt gebruikt om industriële oplosmiddelen (een soort schoonmaakmiddel) te maken en kan ook giftig zijn voor mensen als het wordt ingeslikt. Het inslikken of drinken van een handdesinfectans met 1-propanol kan leiden tot een verminderde ademhaling en hartslag, naast andere ernstige symptomen, en kan de dood tot gevolg hebben. Handontsmettingsmiddel met 1-propanol kan uw huid (of ogen, bij blootstelling) irriteren. Hoewel het zelden voorkomt, hebben sommige mensen allergische huidreacties gemeld.

Nooit handdesinfectans inslikken

U mag geen enkel type handdesinfectans inslikken of drinken omdat u alcoholvergiftiging kunt oplopen. Kinderen lopen een groter risico om per ongeluk handdesinfectans in te slikken, en door hun kleinere lichaamsgrootte lopen zij een groter risico op gezondheidsproblemen na het inslikken van handdesinfectans.

Het is onmogelijk om aan het handdesinfecterend middel te zien of het besmet is met een zeer giftig soort alcohol. Alcoholvergiftiging, door welk soort alcohol dan ook, kan ernstige gezondheidsproblemen of de dood tot gevolg hebben. Als iemand handdesinfectans inslikt, bel dan onmiddellijk de afdeling Vergiftigingbestrijding op 1-800-222-1222 om hulp in te schakelen.

Controleer het etiket

Meestal staat het giftige ingrediënt van handdesinfectans met mogelijk giftige alcoholsoorten, zoals methanol of 1-propanol, niet op het etiket vermeld. Echter, als methanol of 1-propanol is op het etiket van uw handdesinfectans staat vermeld, moet u het gebruik ervan onmiddellijk staken en het in een container voor gevaarlijk afval doen.

Testresultaten van de FDA hebben ook aangetoond dat sommige handontsmettingsmiddelen veel lagere concentraties actieve stof bevatten dan op het etiket staat vermeld. De CDC beveelt aan dat handontsmettingsmiddelen op alcoholbasis ten minste 60% ethylalcohol bevatten (soms vermeld als “alcohol” op het etiket). Uit tests van de FDA is gebleken dat sommige handontsmettingsmiddelen een verontrustend laag gehalte aan deze actieve ingrediënten bevatten. In de kolom “Productstatus” van de “niet-gebruiken”-lijst worden deze producten “subpotent” genoemd.

Valse of misleidende etiketteringsclaims

Tijdens de pandemie van het coronavirus heeft de FDA enkele onjuiste of misleidende beweringen op de etiketten van handontsmettingsmiddelen aangetroffen. Voordat u handontsmettingsmiddel koopt, moet u weten dat van geen enkel handontsmettingsmiddel is bewezen dat het:

 • de verspreiding van COVID-19 voorkomt
 • u gedurende een bepaalde tijd, bijvoorbeeld 24 uur, tegen virussen of bacteriën beschermt

Geen enkel consumenten handdesinfectans is goedgekeurd door de FDA, dus die claim op een consumenten handdesinfectans is niet betrouwbaar.

Waarschuw kinderen en tieners voor handdesinfecterend middel

Sinds het begin van de COVID-19 pandemie is het aantal telefoontjes naar gifcentra in het hele land toegenomen omdat kinderen per ongeluk handdesinfectans hebben ingeslikt die eruitzagen als snoep of een zoet drankje. Het inslikken van handdesinfectans kan alcoholvergiftiging, ernstige gezondheidsproblemen en de dood tot gevolg hebben.

Vertel kinderen en tieners dat niemand om welke reden dan ook handdesinfectans mag inslikken en dat het onmogelijk is om te zien of handdesinfectans besmet is door er alleen maar naar te kijken of het te gebruiken. Bel onmiddellijk 112 of de hulpdiensten voor vergiftiging op 1-800-222-1222 als iemand een of ander handdesinfecterend middel heeft ingeslikt.

Handdesinfectans en huisdieren gaan niet samen

Houd handdesinfectans uit de buurt van huisdieren en gebruik het nooit op de poten of huid van uw huisdier, want dit kan alcoholvergiftiging, ernstige gezondheidsproblemen en de dood veroorzaken. Als uw huisdier handdesinfectans op de huid krijgt of het per ongeluk binnenkrijgt (bijvoorbeeld door op de fles te kauwen), neem dan onmiddellijk contact op met uw dierenarts of een dierengifdienst.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in de volgende onderwerpen

Waarom is het onveilig om bepaalde handontsmettingsmiddelen op alcoholbasis te gebruiken?

De U. S. Food and Drug Administration blijft consumenten en gezondheidswerkers waarschuwen om bepaalde handreinigers op basis van alcohol niet te gebruiken wegens de gevaarlijke aanwezigheid van methanol, of houtalcohol – een stof die vaak wordt gebruikt om brandstof en antivries te maken en die giftig kan zijn wanneer ze door de huid wordt geabsorbeerd, alsook.

Wat is het risico van het gebruik van een handontsmettingsmiddel dat methanol bevat ter bescherming tegen COVID-19?

Blootstelling aan methanol kan leiden tot misselijkheid, braken, hoofdpijn, wazig zien, blijvende blindheid, toevallen, coma, blijvende schade aan het zenuwstelsel of de dood.

Welk percentage alcohol hand ontsmettingsmiddel wordt aanbevolen door de CDC voor COVID-19?

Als water en zeep niet voorhanden zijn, raadt de CDC aan een handdesinfectans op alcoholbasis te gebruiken dat tenminste 60 procent alcohol bevat.

Mag ik tijdens de COVID 19 pandemie een handdesinfectans op alcoholbasis gebruiken in plaats van een handdesinfectans op alcoholbasis?

Zie volledig antwoordEr zijn momenteel geen medicijnen, inclusief handdesinfectans, goedgekeurd door de FDA om COVID-19 te voorkomen of te behandelen. De beste manier om de verspreiding van infecties te voorkomen en het risico om ziek te worden te verminderen is door uw handen te wassen met water en zeep, adviseert de Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Vaak handen wassen met water en zeep gedurende ten minste 20 seconden is essentieel, vooral na toiletbezoek, voor het eten en na hoesten, niezen of snuiten van de neus. Als water en zeep niet beschikbaar zijn, raadt CDC consumenten aan een handdesinfectans op alcoholbasis te gebruiken dat ten minste 60% ethanol bevat. Hoewel ze niet op alcohol zijn gebaseerd, en dus niet door CDC worden aanbevolen, zijn er enkele handontsmettingsproducten die benzalkoniumchloride als actief ingrediënt bevatten die legaal op de markt mogen worden gebracht als ze voldoen aan de vereisten voor het op de markt brengen onder sectie 505G van de Food, Drug, and Cosmetic Act.

Wat zijn de gevaren van het gebruik van methanol voor sanitaire doeleinden?

Zie volledig antwoordMethanol blootstelling kan leiden tot misselijkheid, braken, hoofdpijn, wazig zien, blijvende blindheid, toevallen, coma, blijvende schade aan het zenuwstelsel of de dood. Hoewel mensen die deze producten op hun handen gebruiken risico lopen op methanolvergiftiging, lopen jonge kinderen die deze producten inslikken en adolescenten en volwassenen die deze producten drinken als alcoholvervanger (ethanol) het meeste risico. Consumenten die zijn blootgesteld aan handontsmettingsmiddel dat methanol bevat en symptomen ervaren, moeten onmiddellijk medische behandeling zoeken voor mogelijke omkering van de toxische effecten van methanolvergiftiging.

Waar is de FDA verantwoordelijk voor?

De FDA, een agentschap binnen het Amerikaanse Ministerie van Volksgezondheid en Human Services, beschermt de volksgezondheid door de veiligheid, effectiviteit en beveiliging van menselijke en diergeneeskundige geneesmiddelen, vaccins en andere biologische producten voor menselijk gebruik, en medische hulpmiddelen te waarborgen. Het agentschap is ook verantwoordelijk voor de veiligheid en beveiliging van onze voedselvoorziening, cosmetica, voedingssupplementen, producten die elektronische straling afgeven, en voor de regulering van tabaksproducten.

Wat moet ik doen met handontsmettingsmiddel dat methanol (houtalcohol) bevat?

Als u een van de producten hebt die op de “niet gebruiken”-lijst van de FDA staan, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik ervan en het product weggooien, bij voorkeur in een container voor gevaarlijk afval. Giet deze producten niet in de gootsteen en spoel ze niet door.

Wat betekent het als er ‘alcohol’ op het etiket van mijn handontsmettingsmiddel staat?

Van handontsmettingsmiddelen met de vermelding “alcohol” wordt verwacht dat ze ethanol bevatten (ook bekend als ethyl alcohol). Slechts twee alcoholen zijn toegestaan als actief bestanddeel in handontsmettingsmiddelen op basis van alcohol – ethanol (ethylalcohol) of isopropylalcohol (isopropanol of 2-propanol). De term “alcohol” op de etiketten van handontsmettingsmiddelen verwijst echter alleen naar ethanol. Methanol en 1-propanol zijn geen aanvaardbare ingrediënten in handontsmettingsmiddelen en kunnen giftig zijn voor de mens.

Wat is het beste huishoudelijke ontsmettingsmiddel voor oppervlakken tijdens COVID-19?

Gewone huishoudelijke schoonmaak- en desinfectiemiddelen zullen het virus effectief van huishoudelijke oppervlakken verwijderen. Voor het reinigen en desinfecteren van huishoudens met vermoedelijke of bevestigde COVID19 moeten virucidale ontsmettingsmiddelen voor oppervlakken worden gebruikt, zoals 0. 05% natriumhypochloriet (NaClO) en producten op basis van ethanol (ten minste 70%).

Wat is de rol van de FDA bij het helpen waarborgen van de veiligheid van de menselijke en dierlijke voedselvoorziening?

Om de volksgezondheid te beschermen, houdt de FDA toezicht op binnenlandse bedrijven en het voedsel dat zij produceren. De FDA houdt ook toezicht op geïmporteerde producten en buitenlandse bedrijven die naar de Verenigde Staten exporteren. De FDA beschermt consumenten tegen onveilig voedsel door onderzoek en ontwikkeling van methoden; inspectie en monsterneming; en wettelijke en gerechtelijke stappen.

Wat doet de FDA om te reageren op de COVID-19 pandemie?

Medewerkers van de FDA zijn dag en nacht bezig met het ondersteunen van de ontwikkeling van medische tegenmaatregelen en het geven van advies, begeleiding en technische bijstand op het gebied van regelgeving om de ontwikkeling en beschikbaarheid van vaccins, therapieën, diagnostische tests en andere medische hulpmiddelen voor de diagnose, behandeling en preventie van dit nieuwe virus te bevorderen. De FDA blijft toezicht houden op de menselijke en dierlijke voedselvoorziening en snel actie ondernemen tegen frauduleuze COVID-19 producten.

Hoe effectief is handdesinfectiemiddel versus handen wassen gedurende ten minste 20 seconden om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen?

Zowel handdesinfectans op alcoholbasis als handen wassen met zeep zijn belangrijk om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Was je handen met water en zeep gedurende ten minste 20 seconden als je handen zichtbaar vuil zijn, voor het eten, en na het gebruik van het toilet. Handontsmetting is een goede optie omdat het handiger is en minder irriterend is voor uw handen. Zorg ervoor dat het handdesinfecterend middel ten minste 60% alcohol bevat. (bron)

Is het veilig om handontsmettingsmiddel te gebruiken in plaats van zeep en water?

Zeep en water verwijderen alle soorten ziektekiemen van de handen, terwijl ontsmettingsmiddel werkt door bepaalde ziektekiemen op de huid te doden. Hoewel handdesinfecterende middelen op alcoholbasis het aantal ziektekiemen in veel situaties snel kunnen verminderen, moeten ze in de juiste situaties worden gebruikt.

Wat is de rol van de FDA bij het reguleren van diergeneesmiddelen, diervoeding en medische hulpmiddelen voor dieren?

De FDA keurt diergeneesmiddelen goed en reguleert ze om ervoor te zorgen dat ze veilig en effectief zijn. Bovendien helpt de FDA ervoor te zorgen dat diervoeding (waaronder voeding voor huisdieren) veilig is en waarheidsgetrouw wordt geëtiketteerd. De FDA heeft de post-market autoriteit over veterinaire medische hulpmiddelen.

Zal de FDA/EPA het off-label gebruik van quaternaire ammoniumontsmettingsmiddelen met 200 ppm als handontsmettingsmiddel goedkeuren?

Deze producten zijn bedoeld voor gebruik op oppervlakken, en mogen als zodanig niet worden geformuleerd voor gebruik op de huid. De FDA is op de hoogte van meldingen van ongewenste voorvallen bij consumenten die dergelijke producten gebruiken ter vervanging van handdesinfecterende middelen en raadt het gebruik van deze producten ter vervanging van handdesinfecterende middelen af.

Vorig artikel

Wat zijn de eigenschappen van laag koolstofstaal?

Volgend artikel

Wat is het verschil tussen gieten en vormgieten?

You might be interested in …

Hoe lang duurt het voordat gips hard is?

Parijse gips is een geweldig materiaal om te gebruiken voor eenvoudige afgietsels en mallen en kunstprojecten omdat het eenvoudig te mengen en te gebruiken is. Het gips hardt uit in een paar minuten, hoewel het […]

Betekent onbegrijpelijk?

Dat moet wel – er staan meer dan 200.000 woorden in ons gratis online woordenboek, maar je zoekt er een die alleen in het Merriam-Webster Unabridged Dictionary staat. Start vandaag nog je gratis proefversie en […]