30 april 2022

Online oplossing voor uw problemen

Expand search form

Is overmoed een teken van onzekerheid?

Wij leven in een wereld waarin het dominante paradigma zekerheid en vertrouwen onderschrijft, bevordert, vereist of zelfs afhankelijk is. Als je “het spel wilt meespelen” zul je dat moeten doen met een grote dosis zelfvertrouwen.

Je kunt deze status quo niet eens aanvechten, tenzij je je stelling met oververtrouwen (wat zekerheid impliceert) naar voren brengt. We leren dus de noodzaak om zelfvertrouwen te ontwikkelen, of het op zijn minst uit te stralen (zelfs te faken)!

hero_crouching_pose_400_clr_11457Maar helpt dit “spel” ons groeien? Bevordert het echte en waardevolle prestaties? Maakt het innovatie en ontdekking mogelijk?

Hoogstwaarschijnlijk zeker niet…

“Twijfel is de oorsprong van wijsheid.” – René Descartes

De veiligste manier om vertrouwen te krijgen is om in onze comfortzone te blijven. We worden comfortabel met wie we zijn, wat we weten, wat we kunnen of niet kunnen, en accepteren zonder vragen te stellen ons eigen (of het dominante) standpunt, hoe beperkt en diepgaand het ook is. We produceren, maar we creëren niet.

Groei ontstaat echter door buiten onze comfortzone te treden, zij het strategisch, dat wil zeggen met specifieke doelen en op een gecontroleerde en voortdurende manier die nieuwe prikkels, kennis, ontdekking en verruimd perspectief met zich meebrengt.

“Je moet zelfverzekerd zijn, maar je moet twijfel hebben om te kunnen creëren. Je moet vertrouwen uitstralen en twijfels erkennen, om vervolgens twijfel om te zetten in kansen.” – Gilles Pajou

Groei komt voort uit het internaliseren van je lessen en ervaringen.
Het resultaat is meer weten dan je geleerd hebt.
Prestaties en beloonbare prestaties komen van het externaliseren van wat je geleerd hebt en het uitvoeren van een actieplan met vertrouwen.

scared_behind_chair_400_clr_3272Maar is het realistisch te verwachten dat men een hoog (of gewoon consistent) niveau van vertrouwen kan handhaven tijdens de reis door de onbekende ongemakkelijke zone(s)? Of is het natuurlijk dat men schommelt tussen perioden van overmoed en onzekerheid, vooral totdat men in staat is het meest “productieve” niveau/evenwicht te vinden van comfort/ongemak en vertrouwen?

Zelfvertrouwen en onzekerheid zijn natuurlijke gevoelens (of staten van zijn) die onbedoeld worden geïnternaliseerd (behandeld op een manier die niet extern duidelijk is) en geëxternaliseerd (zichtbaar gemaakt voor anderen).

“Het weinige dat ik weet, heb ik te danken aan mijn onwetendheid.” – Sasha Guitry

Maar hoe moet men met deze gevoelens omgaan om ze tot productieve krachten in zijn leven te maken?

Een gezonde dosis van beide is nodig. Een productieve balans moet worden bereikt terwijl men zich bewust blijft van hoe beide (overmoed en onzekerheid) tot uiting komen en vermijdt ze te internaliseren of te externaliseren op een onproductieve manier.

“Tussen zelfverachting en narcisme bevindt zich een enorm spectrum dat oneindig veel verschillende gradaties van zelfwaardering omvat. Geen van beide uitersten is goed.” bron

Wanneer je onzekerheid op een positieve manier internaliseert, vergroot je je motivatie om hard te werken, eventuele tekortkomingen te overwinnen en jezelf te bewijzen. In deze context is een “positieve manier” de erkenning van het gevoel van onzekerheid kunnen betekenen en een poging om door introspectie de grondoorzaak ervan te begrijpen.

Anderzijds, wanneer je onzekerheid op een negatieve manier internaliseert, vergroot je je angst en versterk je je angsten, waardoor je minder capaciteit en energie hebt om te reageren. In deze context is een “negatieve manier” het vermijden van introspectie kunnen betekenen, wat ertoe leidt dat je nooit de bron van je angsten vindt.

Wanneer je onzekerheid op een positieve manier externaliseert, krijg je meestal een overschot aan steun en hulp, en word je niet als bedreigend ervaren. In deze context is een “positieve manier” zou kunnen betekenen het openlijk erkennen van het gevoel van onveiligheid tegenover anderen (direct of indirect), en het vragen om hulp of advies, terwijl je de bereidheid toont om van anderen te leren en je gedrag of perspectief bij te stellen.

“We leven in een cultuur die ons aanmoedigt om groot over onszelf te zijn, en ik denk dat het uitgangspunt van het proberen te bouwen aan innerlijke goedheid is om een beetje kleiner over jezelf te zijn.” – David Brooks

Wanneer je onzekerheid op een negatieve manier externaliseert, gebruik je agressiviteit om je onzekerheid te verhullen en meestal word je dan als een bedreiging gezien. In deze context is een “negatieve manier” het blokkeren van nieuwe ideeën kunnen betekenen, anderen niet aan het woord laten, je stem verheffen in ruzies, enz.clever_goldfish_shark_400_clr_9243

Wanneer je zelfvertrouwen op een negatieve manier internaliseert, krijg je een vals gevoel van belangrijkheid ten opzichte van de mensen in je omgeving, die je ziet als minder zelfverzekerd, dus minder waardevol (dan jij). Dit resulteert in een gevoel van superioriteit over anderen, in een gebrek aan respect voor hun inspanningen en vooruitgang, in de veronderstelling dat je boven alle uitdagingen staat die kunnen komen, in valse trots en arrogantie.

“Er is een groot verschil tussen zelfvertrouwen en arrogantie. Zelfvertrouwen inspireert; arrogantie intimideert. Arrogante mensen weten het altijd het beste en voelen zich superieur aan anderen. Ze zullen jouw zelfvertrouwen nooit toejuichen omdat het hun arrogantie in de weg staat.” bron

Wanneer je zelfvertrouwen op een negatieve manier externaliseert, projecteer je meestal overmoed en kunnen anderen je zien als arrogant en als een bedreiging voor het natuurlijke evenwicht van hun sociale omgeving. Op deze manier kun je enige onafhankelijkheid verkrijgen, die echter kan voortkomen uit de behoefte van anderen om je opzij en van hen af te duwen. In deze context is een “negatieve manier” kan betekenen cynisch en gezaghebbend zijn, niet luisteren naar wat anderen te zeggen hebben, opdringen, de bijdragen van anderen kleineren, enz.

“Er is niets nobels aan superieur zijn aan je medemens;
echte nobelheid is superieur zijn aan je vroegere zelf.” – Ernest Hemingway

Wanneer je vertrouwen op een positieve manier internaliseert, creëer je interne ruimte, bereik je verruimd denken en leg je een productieve basis om verder te gaan. In deze context, een “positieve manier” kunnen betekenen dat je in staat bent om je doelen te benchmarken gezien je vertrekpunt, om een gevoel van prestatie te erkennen dat gebaseerd is op inspanning en respect voor anderen, en om ruimte te maken om de lessen die je geleerd hebt opnieuw te bekijken.

“Je hebt een negatieve focus nodig om te overleven, maar een positieve om te gedijen,” – Boyatzis.

Wanneer je vertrouwen op een positieve manier externaliseert, creëer je vertrouwen, onafhankelijkheid, geloofwaardigheid, en trek je belangrijke opdrachten aan. In deze context is een “positieve manier” kan betekenen anderen helpen zich te ontwikkelen, de leidende rol op je nemen als dat nodig is, en ook een positieve invloed uitoefenen door je daden, je kennis en je ervaring, maar vooral door je positieve perspectief en houding.

“Focussen op onze sterke punten, spoort ons aan in de richting van een gewenste toekomst, en stimuleert openheid voor nieuwe ideeën, mensen, en plannen. Het benadrukken van onze zwakheden daarentegen roept een defensief gevoel van verplichting en schuld op, en sluit ons af.” – Boyatzis

Misschien bent u ook geïnteresseerd in de volgende onderwerpen

Waar is overmoed een teken van?

Laten we nu eens kijken naar overmoed. Het komt voort uit diepe gevoelens van ontoereikendheid en een onvermogen om met het leven om te gaan. Het is een compensatiemechanisme om zelftwijfel te maskeren. Arrogantie is één manier waarop overmoed zijn lelijke kop opsteekt. Overmoedige mensen.

Wat zijn de tekenen van onzekerheid?

Een teken van onzekerheid is een laag gevoel van eigenwaarde of een negatief zelfbeeld, vooral als dat beeld niet lijkt te stroken met de externe waarneming. Een laag gevoel van eigenwaarde betekent dat je slecht over jezelf of je capaciteiten denkt. Het kan leiden tot andere problemen, vooral met betrekking tot de geestelijke gezondheid.

Wat zijn redenen voor overmoed?

Studies in Opgezwollen Hoofden: Wat veroorzaakt overmoed? Expertise. Oordelen. Eigenwaarde. Seksuele intimidatie. Sociaal Gedrag.

Kan onzekerheid een relatie verpesten?

Onzekerheid is tot op zekere hoogte goed omdat het je harder laat werken in de relatie en je partner meer waardeert. Als er echter te veel onzekerheid is, kan dat een giftige sfeer in de relatie creëren en een ravage aanrichten in je zelfvertrouwen. Het kan zelfs partners scheiden die van elkaar houden en voor elkaar zorgen.

Wat is overmoed in de psychologie?

Het overmoed effect wordt waargenomen wanneer het subjectieve vertrouwen van mensen in hun eigen kunnen groter is dan hun objectieve (feitelijke) prestaties (Pallier et al. , 2002). Het wordt vaak gemeten door experimentele deelnemers algemene kennistestvragen te laten beantwoorden.

Is het beter om overmoedig of ondermoedig te zijn?

De onderzoekers baseerden hun werk op wiskundige modellen die voorspelden hoe goed overmoedige, ondermoedige en realistische mensen het zouden doen onder verschillende omstandigheden. De resultaten, gepubliceerd in het tijdschrift Nature, tonen aan dat overmoed vaak de beste strategie is.

Is overmoed een cognitieve bias?

Overmoed wordt wel de meest “doordringende en potentieel catastrofale” van alle cognitieve vooroordelen genoemd waar mensen het slachtoffer van worden. Het is de schuld van rechtszaken, stakingen, oorlogen, en beurszeepbellen en -crashes. Stakingen, rechtszaken en oorlogen kunnen het gevolg zijn van overplaatsing.

Is overmoed een geestesziekte?

Samenvatting. Een aantal recente studies hebben een “overmoed-effect” bij psychose vastgesteld, waarbij mensen met schizofrenie overmoedig zijn bij fouten, terwijl ze tegelijkertijd enigszins ondermoedig zijn wanneer ze accuraat zijn.

Kunnen onzekerheden een huwelijk ruïneren?

Onzekerheden in een relatie kunnen destructief zijn en een snelle manier om potentieel geluk te saboteren. Ze kunnen zowel bij mannen als bij vrouwen tot de grootste relatiefouten leiden die er zijn. Wanneer één partner zich voortdurend onzeker voelt in de soliditeit van de relatie lijden beide partners hieronder.

Waarom voel ik me leeggezogen in mijn relatie?

Dr. Tricia Wolanin, klinisch psycholoog en auteur, vertelde Insider dat mensen de neiging hebben zich emotioneel leeggezogen te voelen wanneer ze zich meer zorgen gaan maken over het oplossen van de problemen van hun partner dan dat ze zich bekommeren om hun eigen welzijn. “Hun problemen worden onze problemen en we willen ze oplossen,” zei ze.

Is overpeinzen een onzekerheid?

Waarom we onze relaties overdenken Meestal overdenken we onze relaties omdat we onzeker zijn. Dit kan komen door eerdere relaties waarin we gekwetst zijn geraakt, of omdat we diep van binnen niet geloven dat we het verdienen om gelukkig te zijn.

Moet men overmoedig zijn van zichzelf?

Onder de meeste omstandigheden is het hebben van zelfvertrouwen een goede zaak. Zelfverzekerde mensen hebben de neiging succesvoller te zijn op een groot aantal gebieden. Het is dit sterke gevoel van vertrouwen en eigenwaarde dat mensen in staat stelt om de wereld in te gaan en hun doelen te bereiken.

Wat betekent onder zelfverzekerd?

Filters. Onvoldoende zelfvertrouwen; gebrek aan zelfvertrouwen.

Is overmoed een emotie?

Overmoed vertegenwoordigt een positieve bias van opgeblazen inschatting van eigen kunnen en is dus gerelateerd aan zelfbewuste emoties.

Waarom ruïneren onzekerheden relaties?

Wanneer je onzekerheden je verhinderen om je partner volledig te vertrouwen, maakt dat het ook voor jou moeilijk om je emotioneel open te stellen – wat de groei van je relatie echt kan stagneren. “Dit kan de relatie schaden, omdat het een soort limiet stelt aan de hoeveelheid emotionele intimiteit die je gaat delen. “

Vorig artikel

Is TikTok veilig voor kinderen?

Volgend artikel

Wat zijn de bestanddelen van cellulose?

You might be interested in …

Op welke leeftijd sterven katten meestal?

Het begrijpen van uw kat kan tijd kosten. Katten hebben een complex geheel van gedragingen die zelfs de meest ervaren katteneigenaar in verwarring kunnen brengen. De enige vraag die echter met enige zekerheid kan worden […]

Hoe weet u of uw pancreas ontstoken is?

Uw alvleesklier is een orgaan met veel belangrijke functies. Hij maakt enzymen aan die u helpen bij het verteren van voedsel. Het maakt ook insuline aan om uw bloedsuikerspiegel onder controle te houden. Kortdurende (acute) […]

Is Bites The Dust een Requiem Stand?

Het concept van een Requiem Stand kreeg pas een naam in deel 5 van JoJo’s Bizarre Adventure, maar had de schurk van deel 4 er eerst een? In JoJo’s Bizarre Adventure Deel 5: Golden WInd […]