30 april 2022

Online oplossing voor uw problemen

Expand search form

Kan Puberteit Angst en Depressie Veroorzaken?

Lauren DiMaria is lid van de Society of Clinical Research Associates en kinderpsychologie expert.

Aron Janssen, MD is gecertificeerd in kinder-, jeugd- en volwassenenpsychiatrie en is de vice-voorzitter van kinder- en jeugdpsychiatrie Northwestern University.

Verywell / Julie Bang

De puberteit kan een moeilijke tijd zijn voor u en uw kind. Terwijl uw kind zich lichamelijk ontwikkelt, maakt het ook een snelle groei door van zijn psychosociale rijpheid. Simpel gezegd beginnen kinderen zich in deze periode op natuurlijke wijze los te maken van hun familie en contact te zoeken met leeftijdsgenoten om onafhankelijkheid en individualiteit te ontwikkelen.

Hoewel sociale terugtrekking, humeurigheid en andere gedragsveranderingen gewoonlijk aan deze normale ontwikkelingsfase worden toegeschreven, realiseren onderzoekers zich dat deze veranderingen er in sommige gevallen op kunnen wijzen dat de puberteit in feite bijdraagt aan depressie.

De frequentie van depressie tijdens de puberteit

Volgens de American Academy of Pediatrics heeft naar schatting 2% van de kinderen onder de 10 jaar een depressie. Tussen de leeftijd van 10 en 14 jaar, de gemiddelde leeftijd waarop de puberteit begint, stijgt het percentage depressies echter van 5% tot 8% voor alle kinderen.

Hoewel jongens vóór de puberteit vaker depressief zijn dan meisjes, wordt het percentage bij meisjes tijdens de puberteit twee keer zo hoog als bij jongens.

Tekenen van depressie

De puberteit is een unieke periode waarin veranderingen in uiterlijk en gedrag op natuurlijke wijze plaatsvinden. Daarom moeten ouders, leerkrachten en verzorgers extra alert zijn op tekenen van depressie, die soms moeilijk te onderscheiden zijn van normale gedragsveranderingen.

Humeurigheid, afstand nemen van ouders en zich identificeren met leeftijdsgenoten zijn gedragingen die vaak voorkomen in de puberteit.

Symptomen die kunnen wijzen op een depressie zijn echter onder meer:

 • Gedachten aan zelfbeschadiging
 • Vermijden van school
 • Academische achteruitgang
 • Risicogedrag
 • Aanhoudende vage lichamelijke klachten
 • Overdreven schuldgevoel
 • Onverklaarbaar huilen
 • Zich onbegrepen voelen
 • Verlies van interesse in dingen die vroeger belangrijk waren
 • Zich vastklampen aan een ouder of zich zorgen maken dat een ouder overlijdt
 • Slaapproblemen
 • Gewichtsveranderingen
 • Onverklaarbare vermoeidheid
 • Moeite met concentreren en focussen

Neem tekenen van depressie serieus. Wees nooit afwijzend, vooral niet als uw kind denkt aan zelfbeschadiging of zelfmoord.

Als u zelfmoordgedachten heeft, neem dan contact op met de Nationale Zelfmoord Preventie Lifeline op 1-800-273-8255 voor steun en hulp van een getrainde counselor. Als u of een dierbare in direct gevaar verkeert, bel dan 112.

Voor meer informatie over geestelijke gezondheid, zie onze Nationale hulplijn database.

Waarom neemt depressie toe tijdens de puberteit?

Er bestaan verschillende theorieën over de opvallende toename van depressies tijdens de puberteit. Onderzoekers en clinici zijn het echter nauwelijks met elkaar eens.

Hormonen

Oestrogeen, een vrouwelijk geslachtshormoon, wordt consequent in verband gebracht met depressie. Oestrogeenniveaus stijgen dramatisch bij meisjes tijdens de puberteit, wat kan bijdragen tot de toename van depressie bij hen. Testosteron daarentegen, een mannelijk geslachtshormoon dat in de puberteit bij jongens toeneemt, is niet in verband gebracht met depressie.

In een onderzoek naar sekse- en genderverschillen bij depressies werd voorgesteld dat een diathese-stress model zou kunnen verklaren waarom meisjes vatbaarder zijn voor depressies.  Deze theorie houdt in dat een predisponerende hormonale kwetsbaarheid in wisselwerking met omgevingsstress bijdraagt tot het ontstaan van een depressie.

Stadium van lichamelijke ontwikkeling

Het onderzoek gepubliceerd in The Journal of Affective Diseases meldde dat de lichamelijke ontwikkeling tijdens de puberteit de toename van depressies beter voorspelde dan welke andere factor ook die werd onderzocht. 

Timing bij het begin van de puberteit

Het tijdstip waarop de puberteit begint, kan van invloed zijn op het aantal depressieve kinderen: Kinderen zijn “vroege” of “late ontwikkelaars” kunnen meer depressieve symptomen vertonen dan degenen die vonden dat ze zich op hetzelfde moment ontwikkelden als hun leeftijdsgenoten.

Een studie uit 2016 vond dat vroegtijdige borstontwikkeling geassocieerd is met een hoger risico op symptomen van depressie.  Onderzoekers merken echter op dat het onbekend is of dit verband houdt met de effecten van hormonen of de impact van sociale druk.

Stressvolle levensgebeurtenissen

Tijdens de puberteit worden academisch werk en sociale relaties complexer en veeleisender, wat stressvol kan zijn. Sommige kinderen zijn meer vatbaar voor depressie als gevolg van stressvolle levensgebeurtenissen.

Waar kan ik hulp krijgen?

Er is meer onderzoek nodig om de oorzaak van de toename van depressies in de puberteit te achterhalen. Ongeacht de oorzaken kan een depressie tijdens de kindertijd een diepgaande invloed hebben op het functioneren van een kind, waaronder schoolprestaties en relaties. Het wordt ook in verband gebracht met blijvende gevolgen voor latere relaties, sociaal functioneren, opvoeding, schoolprestaties, middelengebruik en het ontstaan van andere psychische stoornissen.

Stappen die u moet ondernemen:

 • Negeer gedrags- en stemmingsveranderingen bij uw kind niet, want er is duidelijk bewijs dat het aantal depressies in de puberteit toeneemt.
 • Luister naar uw kind over hoe hij of zij zich voelt en neem zijn of haar zorgen serieus; laat hem of haar weten dat u er bent om steun en hulp te bieden.
 • Praat met de arts van uw kind. Wees altijd bezorgd over nieuw of onverklaarbaar gedrag bij uw kind en breng dit onder de aandacht van de arts van uw kind. Een arts kan andere medische problemen uitsluiten en helpen beslissen of de gedragsveranderingen een normaal onderdeel van de puberteit zijn of een teken van depressie.

De arts van uw kind zal vragen stellen over de soorten symptomen die uw kind ervaart en over de duur en de ernst van deze symptomen. Uw arts kan behandelmogelijkheden aanbevelen of u doorverwijzen naar een professional in de geestelijke gezondheidszorg, zoals een psychiater, psycholoog of counselor.

Vroegtijdige herkenning en behandeling van depressie zijn essentieel, vooral voor kinderen. Helaas blijkt uit onderzoek dat depressies bij kinderen en tieners vaak voorkomen, maar dat ze te weinig worden gediagnosticeerd en onderbehandeld. 

Behandeling

Onderzoek suggereert dat kinderen met een milde depressie vaak succesvol kunnen worden behandeld met ondersteuning en symptoombewaking. Voor matige tot ernstige gevallen van depressie die zich voordoen tijdens de puberteit, kan de behandeling bestaan uit het gebruik van antidepressiva en psychotherapie, vaak in combinatie.

Twee soorten psychotherapie die effectief kunnen zijn bij de behandeling van depressieve stoornissen bij adolescenten en kinderen zijn:

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT): Deze benadering richt zich op het identificeren en veranderen van de cognitieve en gedragspatronen die samenhangen met cycli van depressie.
 • Interpersoonlijke therapie (IPT): Dit type therapie richt zich op het identificeren van relatieproblemen en het aanpakken van die conflicten. Slechte relaties of de beëindiging van belangrijke relaties (zoals een relatiebreuk of een scheiding van de ouders) kunnen bijdragen aan symptomen van depressie.

Voorzichtigheid en zorgvuldige controle zijn nodig wanneer kinderen en adolescenten antidepressiva gebruiken, omdat deze medicijnen het risico op zelfmoord kunnen verhogen. Voorlichting is belangrijk om tieners en hun naasten te helpen begrijpen wat de mogelijke risico’s zijn en hoe ze signalen van suïcidale gedachten kunnen herkennen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in de volgende onderwerpen

Kan de puberteit angst veroorzaken?

Vroege puberteit kan leiden tot angstproblemen De puberteit brengt een groot aantal veranderingen met zich mee die kunnen bijdragen aan gevoelens van angst, waaronder lichamelijke veranderingen (zoals groei in gewicht en/of lengte), veranderingen in lichaamsvorm en hormonale veranderingen.

Brengt de puberteit depressie met zich mee?

Ja, tienerdepressie en depressie tijdens de puberteit komt helaas veel voor. Depressie is een van de meest voorkomende psychische aandoeningen waar tieners mee te maken krijgen.

Zal angst weggaan na de puberteit?

Wanneer je door de puberteit heen gaat, is het makkelijk om het gevoel te hebben dat de manier waarop je je voelt voor altijd hetzelfde zal blijven. Maar het is belangrijk om te onthouden dat die veranderingen en ongemakkelijke ervaringen meestal vanzelf overgaan met de tijd.

Wat kan ik mijn 14 jarige geven tegen angst?

Veel gebruikte SSRI’s om angststoornissen bij tieners te behandelen zijn:Celexa (citalopram)Lexapro (escitalopram)Prozac (fluoxetine)Zoloft (sertraline)12 jan 2022

Veroorzaakt de puberteit emotionele problemen?

Jongeren kunnen een hoger risico op psychische problemen ervaren bij een vroege puberteit. De meest voorkomende in de tienerjaren zijn angst en depressie, eetstoornissen, gedragsstoornis (ernstig antisociaal gedrag), attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD) en zelfbeschadiging.

Gaat angst weg na de puberteit?

Als je door de puberteit heen gaat, is het makkelijk om het gevoel te hebben dat je je altijd hetzelfde zult blijven voelen. Maar het is belangrijk te onthouden dat die veranderingen en ongemakkelijke ervaringen meestal vanzelf overgaan met de tijd.

Is het normaal om te veel na te denken als tiener?

Onderzoek toont aan dat overdenken veel voorkomt bij jonge (25-35-jarigen) en volwassenen van middelbare leeftijd (45-55-jarigen). Overdachten komt vaker voor bij vrouwen. En te veel denken kan leiden tot geestelijke gezondheidsproblemen zoals depressie en angst, emotioneel leed en zelfdestructief gedrag.

Wat is de 3 3 regel voor angst?

Volg de 3-3-3 regel. Noem dan drie geluiden die je hoort. Beweeg tenslotte drie delen van je lichaam – je enkel, vingers, of arm. Wanneer je het gevoel hebt dat je hersenen 100 mijl per uur gaan, kan deze mentale truc je helpen je geest te centreren en je terug te brengen naar het huidige moment, zegt Chansky.

Is tienerangst normaal?

Het is normaal voor tieners om angst te ervaren. Maar wanneer de angst irrationeel wordt en het leven in de weg gaat staan, wordt het beschouwd als een stoornis. Angststoornissen worden gekenmerkt door: Langdurige en intense zorgen.

Wat zijn de 5 fases van de puberteit?

Tanner stadia bij jongens Leeftijd bij het begin Merkbare veranderingen
Stadium 2 Rond de leeftijd van 11 Schaamhaar begint zich te vormen
Stadium 3 Rond 13 jaar De stem begint te veranderen of te “kraken”; de spieren worden groter
Stadium 4 Rond de leeftijd van 14 Acne kan verschijnen; okselhaar wordt gevormd
Stadium 5 Rond de leeftijd van 15 Gezichtshaar komt

Gaat tienerangst over?

Tienerangst gaat niet weg met geruststelling Door mensen dingen te vertellen als ‘blijf rustig’, kunnen ze juist hun gevoel van paniek vergroten. ” Een tiener die van jongs af aan angstig is, heeft waarschijnlijk een hele levensstijl rond zijn angsten opgebouwd.

Hoe vaak komt tienerangst voor?

Volgens het National Institutes of Health, zal bijna 1 op de 3 van alle adolescenten tussen de 13 en 18 jaar een angststoornis ervaren.

Kan angst worden genezen?

Angst is niet te genezen, maar er zijn wel manieren om te voorkomen dat het een groot probleem wordt. De juiste behandeling voor je angst zal je helpen je uit de hand gelopen zorgen te verminderen, zodat je verder kunt met je leven.

Wat zijn tekenen van angst bij een tiener?

Symptomen van angst bij tienersRecurring angsten en zorgen over routine onderdelen van het dagelijks leven. Irriteerbaarheid. Moeite met concentreren. Extreem zelfbewustzijn of gevoeligheid voor kritiek. Terugtrekking uit sociale activiteiten. Vermijding van moeilijke of nieuwe situaties. Chronische klachten over buikpijn of hoofdpijn.

Op welke leeftijd eindigt de puberteit?

Het kan al op 9-jarige leeftijd beginnen. De puberteit is een proces dat meerdere jaren duurt. De meeste meisjes zijn op hun 14e klaar met puberen. De meeste jongens zijn op hun 15e of 16e klaar met puberen.

Vorig artikel

Hoe verzegel je hout met olijfolie?

Volgend artikel

Wat is de grijswaarde?

You might be interested in …

Hoe maak je echt vieze tegels schoon?

Een schoon huis is een gelukkig huis, maar als je een gezin hebt weet je hoe onmogelijk het is om alles brandschoon te houden. Hoewel regelmatig schoonmaken ongetwijfeld de beste manier is om de glans […]

Hoeveel Gingers zijn er nog in de wereld?

Ongeveer 200 mensen namen in augustus deel aan de eerste Ginger Pride mars in het Verenigd Koninkrijk, en het wereldrecord voor de grootste bijeenkomst van natuurlijke roodharigen werd vorige maand gebroken toen 1.600 het Redhead […]