30 april 2022

Online oplossing voor uw problemen

Expand search form

Sturen Katholieke Kerken Geld Naar Het Vaticaan?

Weinig bekende feiten over hoe het Vaticaan geld verdient

Omdat het Vaticaan door de eeuwen heen weinig heeft gepubliceerd over zijn financiën en investeringen, weten de meeste mensen niet hoe het als soevereine stadstaat met een eigen economie geld verdient. Het Vaticaan ligt in de stad Rome en beslaat 110 hectare met minder dan 1.000 inwoners, wat het tot ‘s werelds kleinste land maakt.  Het Vaticaan mag dan klein van omvang zijn, het heeft een grote impact in de financiële wereld met zijn verreikende investeringen in onder meer banken, vastgoed en privébedrijven.

Belangrijke conclusies

 • Het Vaticaan is het kleinste land ter wereld, met een economie die voor het genereren van inkomsten afhankelijk is van een combinatie van donaties, particuliere ondernemingen en investeringen.
 • De economie van het Vaticaan is gehuld in geheimzinnigheid, waardoor sommigen geloven dat de financiële cijfers meer algemeen zijn dan accuraat.
 • De Heilige Stoel is het bestuursorgaan van de natie en genereert geld via donaties; een deel van dat geld investeert hij vervolgens in aandelen, obligaties en onroerend goed.
 • Vaticaanstad genereert inkomsten door toegang tot musea en de verkoop van munten, postzegels en publicaties.
 • De Vaticaanse Bank is het middelpunt geweest van talrijke financiële schandalen, wat paus Franciscus ertoe heeft aangezet hervormingen door te voeren die financiële verantwoording en transparantie mogelijk maken.

Inkomsten van de Heilige Stoel

Om de complexe economie van het Vaticaan te begrijpen, is het belangrijk om de verschillen tussen Vaticaanstad en de Heilige Stoel vast te stellen. De Heilige Stoel is het bestuursorgaan van de natie. Als u een contract zou sluiten met het grondgebied, zou u dat in de meeste gevallen doen met de Heilige Stoel. Vaticaanstad is het fysieke gebied waar de Heilige Stoel zetelt.

De Heilige Stoel haalt zijn inkomsten uit de pence van Petrus, de 8e-eeuwse term voor donaties die worden ontvangen van katholieken uit de hele wereld.  De Heilige Stoel int de giften via een speciale afdeling, van particulieren tot bisdommen. De Heilige Stoel verkrijgt ook inkomsten uit rente en beleggingen van zijn reserves.

Beleggingen van de Heilige Stoel

Van oudsher belegt de Heilige Stoel voornamelijk in Italiaanse industrieën, waarbij de portefeuille wordt gespreid over aandelen en obligaties en het belang in ondernemingen wordt beperkt tot minder dan 6%. De Heilige Stoel heeft conservatief geïnvesteerd en heeft ervoor gekozen bedrijven in sterke sectoren te kopen en te behouden die zich in de praktijk hebben bewezen; daarom zijn de investeringen in de derde wereld beperkt.

De laatste tijd wordt echter meer internationaal belegd, met name in West-Europese valuta en obligaties, met enige activiteit op de New York Stock Exchange. De Heilige Stoel heeft ook investeringen in onroerend goed over de hele wereld, met name in grond en kerken.

Er zijn echter enkele investeringen die de Heilige Stoel niet zal doen. Zo zal de Heilige Stoel bijvoorbeeld niet investeren in bedrijven die tegen de kerkelijke waarden ingaan, zoals farmaceutische bedrijven die anticonceptiemiddelen produceren. In dit opzicht zijn de beleggingen van de Heilige Stoel vergelijkbaar met die van degenen die een op geloof gebaseerde beleggingsstrategie hanteren.

Het tekort van de Heilige Stoel

Al vele jaren heeft de Heilige Stoel een tekort. De Los Angeles Times meldde dat de Heilige Stoel in 2012 een tekort had van 18,4 miljoen dollar. Ambtenaren gaven de schuld aan de zachte Europese economie en de kosten van het betalen van zijn 2.832 werknemers, evenals het verspreiden van het katholieke geloof via de verschillende media. 

In sept. 2019 bevestigde de Duitse kardinaal Reinhard Marx, die de leiding heeft over de economische raad van het Vaticaan, dat paus Franciscus hem de opdracht had gegeven de kosten te verlagen in een poging een tekort weg te werken dat wordt geschat op ongeveer 70 miljoen euro. Het precieze bedrag staat ter discussie omdat het Vaticaan sinds 2015 geen begroting heeft gepubliceerd en al twee jaar zonder interne auditor zit. 

Hoewel paus Franciscus (en paus Benedictus XVI vóór hem) inspanningen hebben geleverd om het land transparanter te maken, zijn de financiën nog steeds een beetje een mysterie, en sommigen geloven dat de cijfers meer algemeen van aard zijn dan nauwkeurig en gecontroleerd. Om die reden is het bijna onmogelijk om de financiële gezondheid van de Heilige Stoel te meten, hoewel er weinig twijfel bestaat onder degenen die de kerk bestuderen dat het over aanzienlijke reserves beschikt.

Hoe verdient het Vaticaan geld

Inkomsten van Vaticaanstad

In tegenstelling tot de Heilige Stoel, ontvangt Vaticaanstad inkomsten uit meer traditionele statige ondernemingen. Met een beroepsbevolking van ongeveer 4.800 werknemers is de stad afhankelijk van een paar kleine industrieën om geld te genereren.  De stad zelf – samen met de Sixtijnse Kapel, St. De basiliek van Petrus en de Vaticaanse musea trekken elk jaar miljoenen toeristen en religieuze pelgrims.

De stad int inkomsten door toegang tot de musea, rondleidingen, zeer gewilde postzegels en munten, en de verkoop van publicaties. Hoewel het Vaticaan niet bekendmaakt hoeveel geld het elk jaar uit deze activiteiten haalt, schat het World Fact Book van de Central Intelligence Agency (CIA) dat de stad in 2013 315 miljoen dollar aan inkomsten en 348 miljoen dollar aan uitgaven had. 

De Vaticaanse Bank

De rol van de Vaticaanse Bank is misschien wel het meest controversiële en onbegrepen onderdeel van de financiën van het Vaticaan. De Vaticaanse Bank, ook bekend als het Instituut voor de Werken van Religie, is een privébank in Vaticaanstad die in 1942 door paus Pius XII werd opgericht.  In de loop der decennia is de bank het middelpunt geweest van talrijke schandalen en beschuldigingen van wanbeheer, witwassen van geld en fraude.

In februari 2018 kondigde de Vaticaanse Bank aan dat het zijn voormalige bankpresident en zijn advocaat aanklaagde voor het verduisteren van 50 miljoen dollar via frauduleuze vastgoed- en witwasconstructies.  In zijn jaarverslag over 2018 (uitgebracht in mei 2019) zei de Vaticaanse Bank dat het vooruitgang boekte bij het terugdringen van witwaspraktijken en het vergroten van de financiële transparantie. De bank rapporteerde een winst van 19,8 miljoen dollar in 2018, een daling ten opzichte van de winst van 36 miljoen dollar in 2017. De activa van de bank – eind 2018 gewaardeerd op ongeveer 5,6 miljard dollar – bestonden uit beleggingen en deposito’s van bijna 15.000 rekeninghouders. Tot deze rekeninghouders behoorden katholieke geestelijken, Vaticaanse werknemers en katholieke religieuze ordes over de hele wereld.

De kern van de zaak

Het Vaticaan is het kleinste land ter wereld met een economie (en bijna al het andere) gehuld in geheimzinnigheid. Velen kijken uit naar paus Franciscus en zijn hervormingen om transparantie te bieden, in de hoop dat zijn initiatieven de mysteries ophelderen die de financiën van het Vaticaan al decennialang omgeven.

Wellicht bent u ook geïnteresseerd in de volgende onderwerpen

Waar haalt Vaticaan geld vandaan?

De economie van Vaticaanstad wordt financieel ondersteund door de verkoop van postzegels, munten, medailles, en toeristische aandenkens, alsmede door entreegelden voor musea en de verkoop van publicaties. Vaticaanstad had in 2016 4.822 mensen in dienst. Vaticaanstad geeft zijn eigen munten en postzegels uit.

Waar gaat het geld van de katholieke kerk naartoe?

De economie van het Vaticaan is gehuld in geheimzinnigheid, waarbij sommigen geloven dat haar financiële cijfers meer algemeen dan accuraat zijn. De Heilige Stoel is het bestuursorgaan van de natie en genereert geld uit donaties; een deel van dat geld investeert hij vervolgens in aandelen, obligaties en onroerend goed.

Sturen katholieke kerken geld naar Rome?

Peter’s Pence (of Denarii Sancti Petri en “Aalmoezen van Sint Pieter”) zijn donaties of betalingen die rechtstreeks aan de Heilige Stoel van de Katholieke Kerk worden gedaan. In 1871 formaliseerde Paus Pius IX de praktijk van lekenleden van de kerk en “andere personen van goede wil” die financiële steun verlenen aan de Roomse Stoel.

Hoeveel geld geeft de Katholieke Kerk?

11. Bijna 70% van de katholieken die geld geven, geven tussen de 2-5% van hun inkomen. De meeste katholieken (69%) die kerken en liefdadigheidsorganisaties financieel steunen, geven 2-5% van hun inkomen.

Wat is het salaris van de paus?

De paus zal niet getroffen worden door de bezuinigingen, omdat hij geen salaris ontvangt. “Als een absolute monarch, heeft hij alles tot zijn beschikking en niets tot zijn beschikking,” zei de heer Muolo. “Hij heeft geen inkomen nodig, omdat hij alles heeft wat hij nodig heeft. “

Hoeveel geld heeft het Vaticaan?

De beste schattingen van bankiers over de rijkdom van het Vaticaan schatten het op $10 miljard tot $15 miljard. Van dit vermogen zijn alleen al de Italiaanse aandelen goed voor $1,6 miljard, 15% van de waarde van de beursgenoteerde aandelen op de Italiaanse markt. Het Vaticaan heeft grote investeringen in banken, verzekeringen, chemicaliën, staal, bouw, onroerend goed.

Waarom is de katholieke kerk zo rijk?

De belangrijkste bron van liquide middelen van het Vaticaan wordt gevormd door donaties van parochies over de hele wereld. Het geld wordt besteed aan humanitaire projecten, waaronder rampenbestrijding, medische hulp, en hulp aan de armen in ontwikkelingslanden, kinderen en vluchtelingen.

Hoeveel is het Vaticaan waard 2020?

De beste schattingen van bankiers over de rijkdom van het Vaticaan schatten deze op $10 miljard tot $15 miljard. Van dit vermogen zijn alleen al de Italiaanse aandelen goed voor $1,6 miljard, 15% van de waarde van de beursgenoteerde aandelen op de Italiaanse markt. Het Vaticaan heeft grote investeringen in banken, verzekeringen, chemicaliën, staal, bouw, onroerend goed.

Moet een Paus een maagd zijn?

Moet de Paus maagd zijn? Nee. Het is geen vereiste, en het komt ook niet ter sprake. De Paus moet een priester zijn, en een priester moet een levende kuisheid hebben, maar of die priester al dan niet maagd was vóór zijn priesterwijding, of voordat hij tot Paus werd gekozen, doet niet ter zake.

Rookt de Paus?

Paus Franciscus, bij wie als tiener een long is verwijderd, rookt niet. Personeel en gepensioneerden van het Vaticaan mogen elke maand vijf sloffen sigaretten kopen in een belastingvrije winkel, gevestigd in een voormalig treinstation, die alleen toegankelijk is voor mensen met een speciale pas.

Welke munteenheid wordt er gebruikt in Vaticaanstad?

Euro
Vaticaanstad/Valuta

4. Het heeft zijn eigen euro. Het Vaticaan en Italië ondertekenden in 2000 een overeenkomst waardoor de Heilige Stoel de euro als officiële munteenheid kon aannemen en vanaf 2002 zijn eigen euromunten kon slaan. Vaticaanse euro’s zijn nu wettig betaalmiddel zowel in Vaticaanstad als in Italië en zij kunnen vrij circuleren in de gehele eurozone.

Hoeveel land bezit de Katholieke Kerk?

Met meer dan 1 miljard aanhangers is de katholieke kerk een van de grootste, zo niet de grootste, niet-gouvernementele landeigenaren ter wereld. Eén schatting schat dat de kerk bijna 177 miljoen acres bezit, of 277,000 vierkante mijl. [Controleer ze de paus zijn eigendommen?]

Controleren ze de ballen van de paus?

[Een kardinaal zou de taak hebben zijn hand in het gat te steken om te controleren of de paus testikels heeft, oftewel een visueel onderzoek te doen. Deze procedure wordt door de meeste historici niet serieus genomen, en er is geen enkel gedocumenteerd geval.

Wie is de vrouw van de paus?

Je moet meerdere talen leren, de biecht afnemen, staatshoofden ontmoeten, missen leiden, en celibatair blijven. Dit betekent dat het simpele antwoord op de vraag van dit artikel is: nee, pausen trouwen niet.

Moet een paus een maagd zijn?

Moet de paus maagd zijn? Nee. Het is geen vereiste, en het komt zelfs niet ter sprake. De Paus moet priester zijn, en een priester moet toegewijd zijn aan levende kuisheid, maar of die priester al dan niet maagd was vóór zijn priesterwijding, of voordat hij tot Paus werd gekozen, is niet van belang.

Vorig artikel

Hoeveel bloedverlies is normaal na een miskraam?

Volgend artikel

Zijn mineralen ionisch of covalent?

You might be interested in …

Hoe werkt Pizza Hut $5?

Bestel een grote pizza voor de normale prijs en je kunt er een tweede, derde en vierde medium pizza bij bestellen voor slechts $5,00 per stuk! Alle pizza’s zijn beschikbaar in deze speciale promo, maar […]

Hoe oud is Drista 2020?

Drista heeft haar gezicht nog niet onthuld. Drista’s Twitter handvat is @_drista_. Ze heeft geen zin om haar echte identiteit aan haar volgers te laten zien. Drista’s broer Dream heeft 4,2 miljoen volgers op Twitch, […]