30 april 2022

Online oplossing voor uw problemen

Expand search form

Wat zijn voorbeelden van literaire hulpmiddelen?

Gewoonlijk wordt de term Literaire Middelen naar de typische structuren die schrijvers in hun werk gebruiken om hun boodschap(pen) op een eenvoudige manier over te brengen aan hun lezers. Wanneer ze op de juiste manier worden gebruikt, helpen de verschillende literaire hulpmiddelen de lezers om een literair werk te waarderen, te interpreteren en te analyseren.

Twee soorten literaire hulpmiddelen

Literaire hulpmiddelen hebben twee aspecten. Ze kunnen worden behandeld als Literaire Elementen of Literaire Technieken. Het is handig ze afzonderlijk te definiëren.

Literaire elementen zijn inherent aan een literair werk en worden door schrijvers uitgebreid gebruikt om een literair werk te ontwikkelen, b.v. plot, setting, verhaalstructuur, personages, stemming, thema, moraal enz. Schrijvers kunnen eenvoudigweg niet het gewenste werk creëren zonder Literaire Elementen op een zeer professionele manier.

Literaire Techniekendaarentegen zijn structuren die meestal bestaan uit woorden of zinnen in literaire teksten en die door schrijvers worden gebruikt om niet alleen artistieke doeleinden te bereiken, maar ook om de lezers een beter begrip en waardering van hun literaire werken bij te brengen. Voorbeelden zijn: metafoor, gelijkenis, alliteratie, hyperbool, allegorie enz. In tegenstelling tot Literaire Elementen, zijn Literaire Technieken geen onvermijdelijk aspect van literaire werken.

Om een beter begrip te krijgen van Literaire techniekenis het nuttig om te kijken naar hun definitie en voorbeelden:

Gemeenschappelijke Literaire Elementen

 1. Plot: Het is de logische opeenvolging van gebeurtenissen die een verhaal ontwikkelt.
 2. Setting: Het verwijst naar de tijd en plaats waarin een verhaal zich afspeelt.
 3. Protagonist: Het is de hoofdpersoon van verhaal, roman of een toneelstuk bijv. Hamlet in het toneelstuk Hamlet
 4. Antagonist: Het is het personage dat in conflict is met de Protagonist b.v. Claudius in het toneelstuk Hamlet
 5. Verteller: Een persoon die het verhaal vertelt.
 6. Verhalende methode: De manier waarop een verhaal wordt gepresenteerd, bestaande uit plot en setting.
 7. Dialoog: De manier waarop personages in een verhaal met elkaar spreken.
 8. Conflict. Het is n kwestie in een vertelling waar het hele verhaal om draait.
 9. Stemming: Een algemene sfeer van een vertelling.
 10. Thema: Het is centrale idee of concept van een verhaal.

Gebruikelijke Literaire Technieken

 • De kamer was donker en somber. -De woorden “donker” en “somber” zijn visuele beelden.
 • De rivier bulderde in de bergen. – Het woord “bulderend” doet een beroep op ons gehoor.
 • “Mijn liefde is als een rode roos” (Simile)
 • Hij is een oude vos heel sluw. (Metafoor)
 • Je tas weegt een ton!
 • Ik heb een miljoen zaken om voor te zorgen!
 • De bloemen dansen naast het meer.
 • Heb je mijn nieuwe auto gezien? Ze is een echte schoonheid!
 • Beter eten maakt het altijd beter.
 • Ze roept altijd om hulp.
 • “Animal Farm”, geschreven door George Orwell, is een voorbeeld allegorie die de acties van dieren op een boerderij gebruikt om de omverwerping van de laatste van de Russische tsaar Nicholas II en de communistische revolutie van Rusland voor WO II te vertegenwoordigen. Bovendien worden de acties van de dieren op de boerderij gebruikt om de hebzucht en corruptie van de revolutie aan de kaak te stellen.
 • Het brood is zo zacht als een steen.
 • Zo aardig van je om mijn nieuwe PSP kapot te maken!

Functie van literaire hulpmiddelen

In het algemeen zijn de literaire apparaten een verzameling universele artistieke structuren die zo typerend zijn voor alle literaire werken en die vaak door de schrijvers worden gebruikt om door middel van taal betekenissen en een logisch kader aan hun werken te geven. Wanneer dergelijke werken door lezers worden gelezen, herkennen en waarderen zij ze uiteindelijk. Door hun universaliteit stellen zij de lezers ook in staat een werk van de ene schrijver te vergelijken met dat van de andere om de waarde ervan te bepalen. Ze verfraaien niet alleen het stuk literatuur, maar geven er ook diepere betekenissen aan, stellen het begrip van de lezers op de proef en bezorgen hen leesplezier. Bovendien helpen ze de verbeelding van de lezer te motiveren om de personages en scènes duidelijker te visualiseren.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in de volgende onderwerpen

Hoeveel literaire apparaten zijn er?

De 31 literaire apparaten die je moet kennen.

Wat zijn de 13 literaire apparaten?

In de les zijn de volgende literaire apparaten besproken: toespeling, dictie, epigraaf, eufemisme, voorafschaduwing, beeldspraak, metafoor, gelijkenis, personificatie, standpunt en structuur.

Wat zijn literaire apparaten in de Engelse literatuur?

De verschillende literaire apparaten die in de Engelse literatuur worden gebruikt zijn Alliteratie, Analogie, Allegorie, Anafoor, Metafoor, Simile, Aforisme, Oxymoron, Onomatopee, Lofrede, Elegie, en anderen.

Is stemming een literair apparaat?

De stemming van een roman is wat de lezer voelt bij het verhaal, afgeleid van de elementen in het verhaal. Sfeer is vergelijkbaar met de toon van het verhaal, maar toon is de houding die de auteur of het hoofdpersonage van het verhaal heeft.

Wat zijn voorbeelden van beeldspraak?

Veel voorkomende voorbeelden van beeldspraak in alledaags taalgebruikDe herfstbladeren liggen als een deken op de grond. Haar lippen smaakten zo zoet als suiker. Zijn woorden voelden als een dolk in mijn hart. Mijn hoofd bonkt als een trommel. De vacht van het katje is melkachtig. De sirene veranderde in een gefluister toen het eindigde. Zijn jas voelde aan als een fluwelen gordijn.

Is onomatopee een literair apparaat?

Onomatopee is ook een literair middel dat gebruikt wordt voor poëzie en proza. Deze definitie van onomatopee is iets breder dan de alledaagse – naast bekende onomatopee-woorden, omvat het ook reeksen van woorden die samen een bijbehorend geluidseffect produceren.

Wat is een onomatopee in de literatuur?

Volledige definitie van onomatopee 1 : het benoemen van een ding of handeling door een vocale imitatie van het geluid dat ermee geassocieerd wordt (zoals zoemen, sissen) ook : een woord gevormd door onomatopee In stripboeken, als je iemand met een pistool ziet, weet je dat het pas afgaat als je de onomatopeeën leest. –

Is foreshadowing een literair apparaat?

Voorschaduwen zijn literaire middelen die worden gebruikt om een aanwijzing of hint te geven van wat er later in het verhaal gaat komen. Foreshadowing is nuttig om spanning te creëren, een gevoel van onbehagen, een gevoel van nieuwsgierigheid, of een aanduiding dat de dingen misschien niet zijn zoals ze lijken.

Wat zijn literaire beelden?

Beeldspraak is een literair apparaat dat gebruikt wordt in poëzie, romans en andere geschriften, waarbij een levendige beschrijving gebruikt wordt die een beroep doet op de zintuigen van de lezer om een beeld of idee in hun hoofd te creëren. Beeldspraak in geschriften kan gericht zijn op de smaak-, geur-, tast-, gehoor- of gezichtszin van de lezer door middel van levendige beschrijvingen.

Wat is verbeeldingsliteratuur?

Beeldspraak (ih-MUHJ-ree) is een literair hulpmiddel waarmee schrijvers beelden kunnen schilderen in het hoofd van lezers, zodat zij zich situaties, personages, emoties en settings van een verhaal gemakkelijker kunnen voorstellen. Schrijvers vormen sterke beelden door specifiek en concreet te zijn en taal te gebruiken om de vijf zintuigen van de lezer aan te spreken.

Wat is een voorbeeld van personificatie?

Veel voorkomende voorbeelden van personificatie Bliksem danste door de lucht. De wind huilde in de nacht. De auto klaagde toen de sleutel ruw in het contact werd gedraaid. Rita hoorde het laatste stuk taart haar naam roepen.

Wat is oxymoron poëzie?

Een stijlfiguur die tegenstrijdige woorden samenbrengt voor effect, zoals “jumbo garnalen” en “oorverdovende stilte”. ” Bijvoorbeeld, John Milton beschrijft de hel als “zichtbare duisternis” in Boek I van Paradise Lost. Poetry Magazine.

Is ironie een literair apparaat?

De definitie van ironie als literair apparaat is een situatie waarin er een contrast is tussen verwachting en werkelijkheid. Bijvoorbeeld, het verschil tussen wat iets lijkt te betekenen versus de letterlijke betekenis. Ironie wordt geassocieerd met zowel tragedie als humor.

Is beeldspraak een literair apparaat?

Beeldspraak is een literaire techniek die gebruikt wordt in poëzie, romans en andere geschriften, waarbij gebruik wordt gemaakt van een levendige beschrijving die de zintuigen van de lezer aanspreekt om een beeld of idee in hun hoofd te creëren. Door middel van taal, beeldspraak schildert niet alleen een beeld, maar heeft tot doel de sensationele en emotionele ervaring binnen tekst weer te geven.

Wat is een oxymoron in de literatuur?

Oxymoron, een woord of een groep woorden die zichzelf tegenspreken, zoals in bitterzoet of plastic glas. Oxymorons zijn vergelijkbaar met andere apparaten als paradox en antithese en worden vaak gebruikt in poëzie en andere literatuur.

Vorig artikel

Kun je paren met een kat?

Volgend artikel

Wordt een IPhone in China of in de VS gemaakt?

You might be interested in …

Is Level 7 Blond Haar?

Van ongelijkmatige kleur tot afbrekend haar, we hebben allemaal al vele horrorverhalen gehoord over hoe een thuiskleuring met doosjesverf fout was gelopen. Als je niet begrijpt wat het kleurniveau van je haar is of welke […]

Wat gebeurt er als u gipsplaten niet voorstrijkt?

Is het nodig om kale gipsplaten voor te strijken voordat u gaat schilderen? En moeten we bestaande getextureerde, geschilderde muren voorstrijken voordat we eroverheen modderen? 9 Antwoorden 9 Ja, u moet een gipsplaat sealer gebruiken […]